امنیت

'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت
امنیت
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند
امنیت
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت
امنیت
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند
امنیت
خانواده های افغان که براثر جنگ جدا شده اند پس از سالهای ناراحتی به صلح امیدوار هستند
امنیت
با افزایش مرگ ها، لشکر فاطمیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران باعث ایجاد دوباره خشم در افغانستان شد
امنیت
باشنده گان هرات و بادغیس برای صلح نهال شانی کردند و طالبان را به خاطر حملات تازه محکوم کردند
امنیت
باشنده گان کندوز امیدوار هستند که صلح پایدار به افغانستان خواهد آمد
امنیت
ده ها جنگجوی دیگر داعش در نتیجه عملیات امنیتی شدت یافته، در کنر تسلیم شدند
امنیت
بر اثر حمله داعش بالای مراسم مزاری در کابل ده ها نفر کشته شدند
امنیت