امنیت

قیام باشندگان هلمند علیه طالبان
امنیت
مقامات افغان «پیروزی کامل» بر طالبان را پیش بینی کردند
امنیت
افغان ها از کوشش های «شجاعانه» قوای امنیتی کشور تقدیر می کنند
امنیت
تداوم حملات علیه طالبان طی عملیات شفق 2 قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان
امنیت
با از دست دادن دابق تصویر خلافت داعش مخدوش شد
امنیت
افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند
امنیت
زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند
امنیت
قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند
امنیت
تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت
امنیت
قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان
امنیت