امنیت

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند
امنیت
شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند
مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند
امنیت
مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند
نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان
امنیت
نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان
بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش
امنیت
بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش
تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است
امنیت
تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است
بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد
امنیت
بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد
سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند
امنیت
سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند
مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی
امنیت
مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی
بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است
امنیت
بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است
در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند
امنیت
در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند