امنیت

افغان ها کوشش های منفعت طلبانه مسکو برای بدست گرفتن اختیار مذاکرات صلح را رد کردند
امنیت
نیروهای افغان در تعقیب اعضای طالبان و داعش در ننگرهار
امنیت
البغدادی رهبر داعش معترف است که با افزایش تلفات این گروه در سراسر جهان داعش در وضعیت عقب نشینی است
امنیت
جنگجویان طالبان که از آتش‌بس قبلی تشجیع شده اند، در هلمند تسلیم می شوند
امنیت
داعش در عید قربان بر سر باشنده های کابل هاون انداخت
امنیت
نیروهای افغان در ننگرهار پلان داعش برای انفجار بم در جشن های عید را خنثی کردند
امنیت
افغانستان در انتظار پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح بدون پیش شرط حکومت
امنیت
روسیه و ایران به طالبان «دستور دادند» تا مکتب ها و مساجد را تخریب کنند
امنیت
افغان ها مبهوت از حمله خونبار طالبان بر غزنی
امنیت
اجرای یک حمله ناکام بالای یک مرکز استخبارات در حالی که سوگواران نوجوانان کشته شده را به خاک می سپارند
امنیت