امنیت

باشنده گان ننگرهار با برداشتن سلاح طالبان را از بتی کوت بیرون راندند
امنیت
باشنده گان ننگرهار با برداشتن سلاح طالبان را از بتی کوت بیرون راندند
عملیات تهاجمی نیروهای افغان و ائتلاف علیه حمله طالبان در فراه
امنیت
عملیات تهاجمی نیروهای افغان و ائتلاف علیه حمله طالبان در فراه
درخواست صلح از سوی قاضی القضات طالبان نشانه ای دیگریست از اختلافات درونی
امنیت
درخواست صلح از سوی قاضی القضات طالبان نشانه ای دیگریست از اختلافات درونی
پس گرفتن ولسوالی بلچراغ از طالبان توسط نیروهای امنیتی و امیدواری به موفقیت های بیشتر
امنیت
پس گرفتن ولسوالی بلچراغ از طالبان توسط نیروهای امنیتی و امیدواری به موفقیت های بیشتر
عملیات نظامی علیه طالبان در لغمان، راه برای تطبیق پروژه های انکشافی را هموار کرده است
امنیت
عملیات نظامی علیه طالبان در لغمان، راه برای تطبیق پروژه های انکشافی را هموار کرده است
دومین گروه طالبان جزئیات پلان تهران برای صدمه رساندن به خط لوله تاپی را بیان کرد
امنیت
دومین گروه طالبان جزئیات پلان تهران برای صدمه رساندن به خط لوله تاپی را بیان کرد
ائتلاف فزاینده روسیه و ایران موجب بروز تنش های فرقه ای در سراسر جهان اسلام شده است
امنیت
ائتلاف فزاینده روسیه و ایران موجب بروز تنش های فرقه ای در سراسر جهان اسلام شده است
یک سند نشان میدهد که مقامات طالبان در رابطه با صلح ایران و روسیه اختلاف نظر دارند
امنیت
یک سند نشان میدهد که مقامات طالبان در رابطه با صلح ایران و روسیه اختلاف نظر دارند
مشکلات مردم پس از متوقف شدن خدمات مخابراتی توسط طالبان در هلمند
امنیت
مشکلات مردم پس از متوقف شدن خدمات مخابراتی توسط طالبان در هلمند
جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار به پروسه صلح یکجا می شوند
امنیت
جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار به پروسه صلح یکجا می شوند