امنیت

زنان جوزجان از طالبان می خواهند با پروسهء صلح بپیوندند:‌ «جنگ بس است!»
امنیت
کاهش شدید در ورود جنگجویان خارجی داعشی به عراق و سوریه
امنیت
نیروهای امنیتی در ننگرهار اراضی ارزشمند را که از مدت ها قبل زیر کنترول طالبان بودند، بازپس گرفتند
امنیت
کنفرانس پیشنهادی مسکو «عمل خیانت» در درون طالبان را برملا کرده است
امنیت
ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات
امنیت
توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان
امنیت
طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند
امنیت
پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد
امنیت
غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا
امنیت
زنان کنر ندای صلح خواهی سر دادند و از جنگجویان می خواهند اسلحه شان را زمین بگذارند
امنیت