امنیت

افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند
امنیت
استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح
امنیت
شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان
امنیت
یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند
امنیت
کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش
امنیت
در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند
امنیت
مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند
امنیت
تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده
امنیت
نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان
امنیت
پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند
امنیت