https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=36

امنیت

توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان

توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان

طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند

طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند

پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد

پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد

غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا

غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا

زنان کنر ندای صلح خواهی سر دادند و از جنگجویان می خواهند اسلحه شان را زمین بگذارند

زنان کنر ندای صلح خواهی سر دادند و از جنگجویان می خواهند اسلحه شان را زمین بگذارند

هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند

هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند

یکجا شدن ده ها جنگجوی طالبان با پروسه صلح در ننگرهار

یکجا شدن ده ها جنگجوی طالبان با پروسه صلح در ننگرهار

اعتراف جنگجویان داعش به جنایات شان در ننگرهار

اعتراف جنگجویان داعش به جنایات شان در ننگرهار

نیروهای افغان در آستانه انتخابات، طالبان و داعش را در کنر هدف قرار دادند

نیروهای افغان در آستانه انتخابات، طالبان و داعش را در کنر هدف قرار دادند

طالبان از وحشت دموکراسی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی شدند

طالبان از وحشت دموکراسی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی شدند