امنیت

طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
امنیت
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
امنیت
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
امنیت
جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
امنیت
نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند
امنیت
طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند
تهران با حمایت از گروه های جنگجوی مخالف همدیگر، به هرج و مرج در افغانستان دامن می زند
امنیت
تهران با حمایت از گروه های جنگجوی مخالف همدیگر، به هرج و مرج در افغانستان دامن می زند
داعش با قتل عام در جلال آباد به پایان عید بی حرمتی کرد
امنیت
داعش با قتل عام در جلال آباد به پایان عید بی حرمتی کرد
داعش بار دیگر تجلیل عید را با کشتار در افغانستان مختل کرد
امنیت
داعش بار دیگر تجلیل عید را با کشتار در افغانستان مختل کرد
جنگجویان طالب که برای مذاکرات صلح امیدوار هستند، در بادغیس تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب که برای مذاکرات صلح امیدوار هستند، در بادغیس تسلیم شدند
یک مقام ایرانی روابط تهران با طالبان و مخالفت با روند صلح را دوباره تائید کرد
امنیت
یک مقام ایرانی روابط تهران با طالبان و مخالفت با روند صلح را دوباره تائید کرد