امنیت

کشته شدن رهبر ارشد القاعده توانایی های نیروهای افغان را پررنگ ساخت
امنیت
کشته شدن رهبر ارشد القاعده توانایی های نیروهای افغان را پررنگ ساخت
باشندگان نیمروز تعهد کردند که در برابر دسیسه های ایران از بند کمال خان محافظت کنند
امنیت
باشندگان نیمروز تعهد کردند که در برابر دسیسه های ایران از بند کمال خان محافظت کنند
در میان حملات مرگبار خلیلزاد خواسته خود برای توقف خشونت در افغانستان را تکرار کرد
امنیت
در میان حملات مرگبار خلیلزاد خواسته خود برای توقف خشونت در افغانستان را تکرار کرد
حمله داعش بالای یک مرکز آموزشی در کابل غیر اسلامی و غیرانسانی تلقی شد
امنیت
حمله داعش بالای یک مرکز آموزشی در کابل غیر اسلامی و غیرانسانی تلقی شد
با وجود تهدید از تهران و لوای فاطمیون کار اعمار بند بخش آباد ادامه دارد
امنیت
با وجود تهدید از تهران و لوای فاطمیون کار اعمار بند بخش آباد ادامه دارد
وعده خلافی های ایران زندگی هزاران نفر را در افغانستان و پاکستان نابود کردند
امنیت
وعده خلافی های ایران زندگی هزاران نفر را در افغانستان و پاکستان نابود کردند
پولیس محلی منحل شده پس از جنگیدن برای سال ها در زمینه استخدام اولویت خواهند داشت
امنیت
پولیس محلی منحل شده پس از جنگیدن برای سال ها در زمینه استخدام اولویت خواهند داشت
طالبان که در خانه های مردم در تخار پنهان شده بودند بر نیروهای امنیتی حمله کردند
امنیت
طالبان که در خانه های مردم در تخار پنهان شده بودند بر نیروهای امنیتی حمله کردند
ارتش ایالات متحده بخاطر مقابله با چین و روسیه برای تقویت متحدین خود تلاش میكند
امنیت
ارتش ایالات متحده بخاطر مقابله با چین و روسیه برای تقویت متحدین خود تلاش میكند
باشندگان لغمان طالبان را بخاطر افزایش اخیر حملات، مورد انتقاد قرار دادند
امنیت
باشندگان لغمان طالبان را بخاطر افزایش اخیر حملات، مورد انتقاد قرار دادند