امنیت

صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
امنیت
صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است
امنیت
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است
داعش و طالبان  کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
امنیت
داعش و طالبان کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند
امنیت
باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند
نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند
امنیت
نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند
طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
امنیت
طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است
امنیت
بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است
جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند
امنیت
جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند
طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند
امنیت
طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند
بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند
امنیت
بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند