امنیت

داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
امنیت
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
امنیت
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
امنیت
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
امنیت
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
امنیت
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
امنیت
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند
امنیت
حمایت تهران از طالبان افغان 'استراتیژی دو رویی' را آشکار می کند
امنیت
ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد
امنیت