امنیت

رهبر طالبان با تعمیق اختلافات داخلی، در تیم مذاکره کننده تغیرات آورد
امنیت
رهبر طالبان با تعمیق اختلافات داخلی، در تیم مذاکره کننده تغیرات آورد
با افزایش همکاری میان پولیس و باشنده گان هرات، امنیت بهبود یافته است
امنیت
با افزایش همکاری میان پولیس و باشنده گان هرات، امنیت بهبود یافته است
طالبان یک مکتب را در تخار به آتش کشیدند و ۱۰ هزار جلد کتاب را سوختاندند
امنیت
طالبان یک مکتب را در تخار به آتش کشیدند و ۱۰ هزار جلد کتاب را سوختاندند
افغان ها خواستند که کشتار مداوم مردم ملکی بی گناه توسط طالبان پایان یابد
امنیت
افغان ها خواستند که کشتار مداوم مردم ملکی بی گناه توسط طالبان پایان یابد
ارتباطات 'قطع ناشدنی' بین طالبان و القاعده صلح را با چالش مواجه می کند
امنیت
ارتباطات 'قطع ناشدنی' بین طالبان و القاعده صلح را با چالش مواجه می کند
عزم نیروهای امنیتی افغان در میان حملات افزایش یافته رشد کرده است
امنیت
عزم نیروهای امنیتی افغان در میان حملات افزایش یافته رشد کرده است
صدها نفر در سراسر افغانستان در اعتراض به تلاش های روسیه برای مختل کردن روند صلح تظاهرات کردند
امنیت
صدها نفر در سراسر افغانستان در اعتراض به تلاش های روسیه برای مختل کردن روند صلح تظاهرات کردند
افزایش خشونت طالبان باعث تظاهرات برای صلح و آتش بس در سراسر افغانستان شد
امنیت
افزایش خشونت طالبان باعث تظاهرات برای صلح و آتش بس در سراسر افغانستان شد
در حمله طالبان بالای دفتر ریاست امنیت ملی در سمنگان دست کم ۱۱ نفر کشته شدند
امنیت
در حمله طالبان بالای دفتر ریاست امنیت ملی در سمنگان دست کم ۱۱ نفر کشته شدند
مکافات روسی نشان می دهد که مسکو می خواهد روند صلح افغانستان را 'ناکام' سازد
امنیت
مکافات روسی نشان می دهد که مسکو می خواهد روند صلح افغانستان را 'ناکام' سازد