امنیت

مقامات افغان نگران سرازیر شدن معتادان ایرانی به هرات استند
امنیت
گرامیداشت جنرال کشته شده افغان بحیث یک وطن پرست و دشمن سرسخت طالبان
امنیت
تعزیرات وضع شده جدید «مداخله بی شرمانه»‌ ایران در افغانستان را برملا می کند
امنیت
زنان جوزجان از طالبان می خواهند با پروسهء صلح بپیوندند:‌ «جنگ بس است!»
امنیت
کاهش شدید در ورود جنگجویان خارجی داعشی به عراق و سوریه
امنیت
نیروهای امنیتی در ننگرهار اراضی ارزشمند را که از مدت ها قبل زیر کنترول طالبان بودند، بازپس گرفتند
امنیت
کنفرانس پیشنهادی مسکو «عمل خیانت» در درون طالبان را برملا کرده است
امنیت
ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات
امنیت
توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان
امنیت
طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند
امنیت