امنیت

بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
امنیت
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
امنیت
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
امنیت
به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند
امنیت
غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
امنیت
باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
امنیت
یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
امنیت
علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
امنیت
درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند
امنیت
افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
امنیت