امنیت

رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند
امنیت
رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند
درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'
امنیت
درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'
بیش از ۱۵۰ جنگجویان طالبان و داعش از خشونت در کنر و بدخشان دست برداشتند
امنیت
بیش از ۱۵۰ جنگجویان طالبان و داعش از خشونت در کنر و بدخشان دست برداشتند
طالبان اعضای حرکت مردمی صلح را اختطاف و لت وکوب کردند
امنیت
طالبان اعضای حرکت مردمی صلح را اختطاف و لت وکوب کردند
تهدیدات طالبان علیه شرکت مخابراتی سلام، خشم افغانها را برانگیخته است
امنیت
تهدیدات طالبان علیه شرکت مخابراتی سلام، خشم افغانها را برانگیخته است
ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان 'کاملآ پشتیبانی' میکند
امنیت
ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان 'کاملآ پشتیبانی' میکند
افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد
امنیت
افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد
حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است
امنیت
حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است
پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند
امنیت
پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند
امنیت
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند