امنیت

نیرو های افغان ۷۰ قریه را از وجود طالبان پاک سازی کردند
امنیت
تجمع زنان قندوز تحت عنوان «جنگ بس است!»
امنیت
نیروهای افغان و ائتلاف جنگجویان طالبان تحت حمایت ایران را از فراه عقب راندند
امنیت
موی سپیدان ننگرهار وعده دادند که باشنده گانی که از جنگجویان حمایت کنند را اخراج می کنند
امنیت
نمایش بی توجهی ایران به قطعنامه های سازمان ملل متحد و مردم افغانستان
امنیت
کشته شدن والی نام‌نهاد طالبان در هلمند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف
امنیت
رد شایعات مبنی بر حمایت ایالات متحده از داعش در افغانستان بحیث دسیسه خارجی
امنیت
تخریب یک بازار در بغلان توسط طالبان خسارات مالی کلان به بار آورد
امنیت
پس از سرکوب طالبان ده ها تن از آنها اسلحه شان را زمین گذاشتند
امنیت
ایران متهم به انفجار مساجد برای برانگیختن جنگ فرقه ای در افغانستان است
امنیت