امنیت

طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند
امنیت
'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد
امنیت
ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است
امنیت
طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند
امنیت
طالبان پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان را رد کردند و به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند
امنیت
حملات مداوم طالبان در جریان این فاجعه بی پروایی آنها را نشان می دهد
امنیت
طالبان محدودیت های مخابراتی را در تخار برگردانیدند و در مجادله با ویروس کرونا موانع ایجاد کردند
امنیت
طالبان در یک موج تازه خشونت ده ها تن را کشتند
امنیت
نیروهای افغان ولسوالی خم آب را که از سال ۱۳۹۷ بدینسو در تصرف طالبان بود، آزاد کردند
امنیت
کابل برای مهارکردن جنایات و قتل های طالبان ممنوعیت موترسیکل را تطبیق می کند
امنیت