امنیت

'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
امنیت
'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند
امنیت
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند
طالبان با آتش کشیدن مکتب در تخار، به مبارزه خود علیه تعلیم دختران ادامه می دهند
امنیت
طالبان با آتش کشیدن مکتب در تخار، به مبارزه خود علیه تعلیم دختران ادامه می دهند
فرمانده امریکایی میگوید یک 'روند نگران کننده' رو به رشد از مداخلات ایران وجود دارد
امنیت
فرمانده امریکایی میگوید یک 'روند نگران کننده' رو به رشد از مداخلات ایران وجود دارد
عملیات های زمستانی در هرات صدها طالبان را وادار به تسلیم کردند
امنیت
عملیات های زمستانی در هرات صدها طالبان را وادار به تسلیم کردند
سربازان نجات یافته افغان از شکنجه وحشتناک و ظلم در زندان طالبان صحبت می کنند
امنیت
سربازان نجات یافته افغان از شکنجه وحشتناک و ظلم در زندان طالبان صحبت می کنند
مردم ملکی هرات که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند خواستار مجازات سریع آنها شدند
امنیت
مردم ملکی هرات که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند خواستار مجازات سریع آنها شدند
افغان ها از هرات تا بغلان خواهان پذیرفتن آتش بس توسط طالبان شدند
امنیت
افغان ها از هرات تا بغلان خواهان پذیرفتن آتش بس توسط طالبان شدند
رانندگان موترهای لاری، طالبان را 'غارتگر' می نامند، زیرا این گروه همچنان به اخاذی در شاهراه ها ادامه می دهد
امنیت
رانندگان موترهای لاری، طالبان را 'غارتگر' می نامند، زیرا این گروه همچنان به اخاذی در شاهراه ها ادامه می دهد
مقامات افغان طالبان را برای آتش بس کامل تحت فشار می آورند
امنیت
مقامات افغان طالبان را برای آتش بس کامل تحت فشار می آورند