امنیت

گروه انشعابی طالبان تحت حمایت ایران به دنبال مختل کردن روند صلح است
امنیت
گروه انشعابی طالبان تحت حمایت ایران به دنبال مختل کردن روند صلح است
یک کودک که توسط طالبان برای بمبگذاری انتحاری تربیت شده بود در کندز تسلیم شد
امنیت
یک کودک که توسط طالبان برای بمبگذاری انتحاری تربیت شده بود در کندز تسلیم شد
غنی: صلح افغانستان به دلیل خشونت طالبان با 'چالش های جدی' روبرو است
امنیت
غنی: صلح افغانستان به دلیل خشونت طالبان با 'چالش های جدی' روبرو است
علی رغم وعده های توافقنامه صلح، طالبان و القاعده 'روابط نزدیک' را حفظ می کنند
امنیت
علی رغم وعده های توافقنامه صلح، طالبان و القاعده 'روابط نزدیک' را حفظ می کنند
علمای دینی افغان جنگ 'نامشروع' طالبان را محکوم کردند
امنیت
علمای دینی افغان جنگ 'نامشروع' طالبان را محکوم کردند
در حالیکه طالبان به افزایش حملات خود ادامه می دهند، ۲۳ فرد ملکی در هلمند کشته شدند
امنیت
در حالیکه طالبان به افزایش حملات خود ادامه می دهند، ۲۳ فرد ملکی در هلمند کشته شدند
وعده های خالی: انکار طالبان از قطع نمودن روابط با القاعده عدم تعهد آنها به صلح را نشان می دهد
امنیت
وعده های خالی: انکار طالبان از قطع نمودن روابط با القاعده عدم تعهد آنها به صلح را نشان می دهد
باوجود نگرانی هایی موجود، افغان ها از مذاکرات صلح با طالبان استقبال می کنند
امنیت
باوجود نگرانی هایی موجود، افغان ها از مذاکرات صلح با طالبان استقبال می کنند
آموزش تخصصی نظامی باعث ایجاد یک نیروی مستقل افغان شده است
امنیت
آموزش تخصصی نظامی باعث ایجاد یک نیروی مستقل افغان شده است
طالبان با حمله بالای پوسته های کندز، به موج خشونت مرگبار ادامه دادند
امنیت
طالبان با حمله بالای پوسته های کندز، به موج خشونت مرگبار ادامه دادند