امنیت

علمای دینی مسلمان در سراسر جهان جنگ در افغانستان را محکوم کردند و خواستار صلح شدند
امنیت
محب گفت، مذاکرات مؤفق صلح به افغانستان کمک خواهد کرد تا با گروه داعش بجنگد
امنیت
با افزایش حملات طالبان، نیروهای افغان عملیات نظامی شان را در لغمان آغاز کردند
امنیت
ایران به سوی متوقف کردن تفتیش های هسته‌ای و افزایش غنی سازی یورانیم حرکت کرد
امنیت
قتل ساینس‌ دان ارشد هسته ‌ای نواقصی در امنیت داخلی ایران را نشان می دهد
امنیت
نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان آماده اند تا پولیس محلی در ولایات غربی را استخدام و مدغم کنند
امنیت
نیروهای افغان طراح اصلی بمبگذاری انتحاری غزنی را کشتند
امنیت
با پیشرفت در مذاکرات صلح، هزاران نفر از باشندگان هرات خواستار آتش بس شدند
امنیت
زنان تخار تعهد سپردند که اگر طالبان صلح کنند ستم های این گروه را خواهند بخشید
امنیت
باشندگان کندز طالبان را پس از یک حمله ناکام بر دشت ارچی محکوم کردند
امنیت