https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=6

امنیت

نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند

نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند

افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد

افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد

همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند

همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند

حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد

حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد

آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت

آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت

باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند

باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند

دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند

دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند

تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد

تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد

ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است

ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است

پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند

پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند