امنیت

استفاده از تفنگچه های قلمی در قتل های هدفمند آخرین تهدید امنیتی در کابل را قلمداد می کند
امنیت
استفاده از تفنگچه های قلمی در قتل های هدفمند آخرین تهدید امنیتی در کابل را قلمداد می کند
علمای دینی و بزرگان قومی در کندز خواستار آتش بس از طالبان شدند
امنیت
علمای دینی و بزرگان قومی در کندز خواستار آتش بس از طالبان شدند
مقامات می گویند، طالبان ۲۸ افسر پولیس تسلیم شده را در ارزگان اعدام کردند
امنیت
مقامات می گویند، طالبان ۲۸ افسر پولیس تسلیم شده را در ارزگان اعدام کردند
نمایشگاه تصویری در هرات از فداکاری های سربازان کشته شده، احترام به عمل آورد
امنیت
نمایشگاه تصویری در هرات از فداکاری های سربازان کشته شده، احترام به عمل آورد
نیروهای افغان در برابر حملات جنگجویان بر مراکز شهرها آماده دفاع هستند
امنیت
نیروهای افغان در برابر حملات جنگجویان بر مراکز شهرها آماده دفاع هستند
در میان حملات مرگبار بالای نیروهای امنیتی، زنان در ننگرهار برای آتش بس گردهمایی کردند
امنیت
در میان حملات مرگبار بالای نیروهای امنیتی، زنان در ننگرهار برای آتش بس گردهمایی کردند
با ادامه مذاکرات صلح، کودکان قربانیان جنگ در کندوز خواهان پایان خشونت شدند
امنیت
با ادامه مذاکرات صلح، کودکان قربانیان جنگ در کندوز خواهان پایان خشونت شدند
مذاکره کنندگان افغان برای مذاکرات تاریخی صلح، وارد دوحه شدند
امنیت
مذاکره کنندگان افغان برای مذاکرات تاریخی صلح، وارد دوحه شدند
با فرارسیدن مذاکرات مستقیم صلح، باشندگان هرات و غور خواستار آتش بس شدند
امنیت
با فرارسیدن مذاکرات مستقیم صلح، باشندگان هرات و غور خواستار آتش بس شدند
دشمنان صلح صالح معاون رئیس جمهور را در بمب گذاری کابل هدف قرار دادند
امنیت
دشمنان صلح صالح معاون رئیس جمهور را در بمب گذاری کابل هدف قرار دادند