امنیت

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند
امنیت
کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش
امنیت
در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند
امنیت
مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند
امنیت
تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده
امنیت
نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان
امنیت
پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند
امنیت
افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند
امنیت
فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است
امنیت
پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند
امنیت