امنیت

به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
امنیت
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است
امنیت
تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد
امنیت
طالبان با بمب گذاری انتحاری در پکتیا توافقنامه صلح را بیشتر تضعیف کردند
امنیت
موجی از خشونت و تهدیدات سرنوشت روند صلح افغانستان را مشکوک ساخته است
امنیت
دشمنان تعلیم: طالبان در بادغیس یک مکتب تازه اعمارشده را منفجر کردند
امنیت
کابل توقف موقت تبادله زندانیان طالب را زمان اعلام کرد که انفجارات کابل را تکان دادند
امنیت
تنش ها بین لوای فاطمیون و رژیم سوریه رو به افزایش است
امنیت
اعتراضات در هرات و بغلان نشان دهنده نفرت مداوم افغان ها از روسیه است
امنیت
بیش از ۹۰۰ زندانی طالبان در یک 'گام مهم' برای روند صلح آزاد شدند
امنیت