امنیت

یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
امنیت
یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
امنیت
علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند
امنیت
درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند
معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
امنیت
معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
امنیت
افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
امنیت
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
امنیت
طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
امنیت
با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
امنیت
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
امنیت
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد