امنیت

رانندگان موترهای لاری، طالبان را 'غارتگر' می نامند، زیرا این گروه همچنان به اخاذی در شاهراه ها ادامه می دهد
امنیت
مقامات افغان طالبان را برای آتش بس کامل تحت فشار می آورند
امنیت
راکت های ساخت ایران آماده شلیک بر میدان هوایی کندهار کشف شدند
امنیت
صدها نفر از باشنده گان هرات خواستار سرکوب 'جاسوسان' تحت حمایت ایران شدند
امنیت
واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند
امنیت
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند
امنیت
همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند
امنیت
افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد
امنیت
آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت
امنیت
حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد
امنیت