https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=17

امنیت

جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند

جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند

نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند

نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند

هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند

هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند

شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند

شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند

وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است

وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند

مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند

تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند

تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند

نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند

نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند