امنیت

طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند
امنیت
طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند
کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد
امنیت
کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد
افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند
امنیت
افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند
امنیت
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
امنیت
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
امنیت
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
امنیت
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
امنیت
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
امنیت
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
امنیت
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند