امنیت

مسؤولین می گویند:‌ نیروهای افغان بالغ بر ۱۰۰ جنگجو را در سراسر کشور کشته اند
امنیت
ستراتیژی طالبان در اشتراک کردن در کنفرانس ها انگیزه های ضد اسلامی شان را آشکار می کند
امنیت
داعش مسؤولیت بم گذاری انتحاری یکشنبه در کابل را بر دوش گرفت
امنیت
تهدید ضمنی از سوی وزیر خارجه ایران در رابطه با منابع آبی افغانستان
امنیت
با تداوم شکست ستراتیژی جنگ طالبان فرصت شان برای صلح کمتر می شود
امنیت
کنترل طالبان بر تجارت پسته در غرب افغانستان «نگران کننده» است
امنیت
طالبان افغان: بنیادگذار شبکه حقانی پس از بیماری طولانی مرد
امنیت
افغان ها کوشش های منفعت طلبانه مسکو برای بدست گرفتن اختیار مذاکرات صلح را رد کردند
امنیت
نیروهای افغان در تعقیب اعضای طالبان و داعش در ننگرهار
امنیت
البغدادی رهبر داعش معترف است که با افزایش تلفات این گروه در سراسر جهان داعش در وضعیت عقب نشینی است
امنیت