امنیت

اعتراضات در هرات و بغلان نشان دهنده نفرت مداوم افغان ها از روسیه است
امنیت
اعتراضات در هرات و بغلان نشان دهنده نفرت مداوم افغان ها از روسیه است
توهینی به اسلام: حمله طالبان در غور صدها نفر را در ماه رمضان مجبور به فرار کرد
امنیت
توهینی به اسلام: حمله طالبان در غور صدها نفر را در ماه رمضان مجبور به فرار کرد
نیروهای افغان مرکز مشترک داعش و حقانی را در کابل از بین بردند
امنیت
نیروهای افغان مرکز مشترک داعش و حقانی را در کابل از بین بردند
نیروی هوایی افغان در ضرب و شتم طالبان مؤفقیت فزاینده ای را نشان می دهد
امنیت
نیروی هوایی افغان در ضرب و شتم طالبان مؤفقیت فزاینده ای را نشان می دهد
در مبارزه قدرت طلبی ایران و روسیه در سوریه، لشکر فاطمیون مورد توجه قرار دارد
امنیت
در مبارزه قدرت طلبی ایران و روسیه در سوریه، لشکر فاطمیون مورد توجه قرار دارد
دستگیری های اخیر تلاش های القاعده برای تنظیم دوباره آن در منطقه افپاک خنثی کرده است
امنیت
دستگیری های اخیر تلاش های القاعده برای تنظیم دوباره آن در منطقه افپاک خنثی کرده است
طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند
امنیت
طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند
'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد
امنیت
'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد
ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است
امنیت
ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است
طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند
امنیت
طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند