امنیت

پس از انکه نیروهای افغان ولسوالی های جوزجان را از طالبان تصفیه کردند، باشندگان به خانه هایشان باز گشتند
امنیت
زندانیان سابق طالبان به هم قطاران پیشین خود میگویند جنگ راه حل نیست
امنیت
رهبر طالبان با تعمیق اختلافات داخلی، در تیم مذاکره کننده تغیرات آورد
امنیت
با افزایش همکاری میان پولیس و باشنده گان هرات، امنیت بهبود یافته است
امنیت
افغان ها خواستند که کشتار مداوم مردم ملکی بی گناه توسط طالبان پایان یابد
امنیت
طالبان یک مکتب را در تخار به آتش کشیدند و ۱۰ هزار جلد کتاب را سوختاندند
امنیت
ارتباطات 'قطع ناشدنی' بین طالبان و القاعده صلح را با چالش مواجه می کند
امنیت
عزم نیروهای امنیتی افغان در میان حملات افزایش یافته رشد کرده است
امنیت
صدها نفر در سراسر افغانستان در اعتراض به تلاش های روسیه برای مختل کردن روند صلح تظاهرات کردند
امنیت
افزایش خشونت طالبان باعث تظاهرات برای صلح و آتش بس در سراسر افغانستان شد
امنیت