امنیت

در حالی که پرتاب ماهواره ناموفق شد، ایران ادعاهای مشکوک به پیشرفت موشکی می کند
امنیت
'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
امنیت
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند
امنیت
طالبان با آتش کشیدن مکتب در تخار، به مبارزه خود علیه تعلیم دختران ادامه می دهند
امنیت
فرمانده امریکایی میگوید یک 'روند نگران کننده' رو به رشد از مداخلات ایران وجود دارد
امنیت
عملیات های زمستانی در هرات صدها طالبان را وادار به تسلیم کردند
امنیت
سربازان نجات یافته افغان از شکنجه وحشتناک و ظلم در زندان طالبان صحبت می کنند
امنیت
مردم ملکی هرات که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند خواستار مجازات سریع آنها شدند
امنیت
افغان ها از هرات تا بغلان خواهان پذیرفتن آتش بس توسط طالبان شدند
امنیت
رانندگان موترهای لاری، طالبان را 'غارتگر' می نامند، زیرا این گروه همچنان به اخاذی در شاهراه ها ادامه می دهد
امنیت