امنیت

طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
امنیت
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
امنیت
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند
امنیت
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند
حمایت تهران از طالبان افغان 'استراتیژی دو رویی' را آشکار می کند
امنیت
حمایت تهران از طالبان افغان 'استراتیژی دو رویی' را آشکار می کند
ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد
امنیت
ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد
داعش در ننگرهار شکست خود را پذیرفت و جنگویان آن بطور دسته جمعی تسلیم شدند
امنیت
داعش در ننگرهار شکست خود را پذیرفت و جنگویان آن بطور دسته جمعی تسلیم شدند
تبادله زندانیان با طالبان با وجود قول های متزلزل جنگجویان صورت گرفت
امنیت
تبادله زندانیان با طالبان با وجود قول های متزلزل جنگجویان صورت گرفت
مقامات هلمند نگرانی شان را راجع به تلاش استخدام داعش ابراز کردند
امنیت
مقامات هلمند نگرانی شان را راجع به تلاش استخدام داعش ابراز کردند
دهقانان هرات طالبان را به دلیل واداشتن آنها برای کشت کوکنار محکوم کردند
امنیت
دهقانان هرات طالبان را به دلیل واداشتن آنها برای کشت کوکنار محکوم کردند
باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند
امنیت
باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند