https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=28

امنیت

راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح

راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح

جوانان افغان، با دوری جستن از طالبان، حاضر نیستند آزادی را فدای صلح کنند

جوانان افغان، با دوری جستن از طالبان، حاضر نیستند آزادی را فدای صلح کنند

تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان

تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان

انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر

انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر

تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان

تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان

طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند

طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند

قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود

قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود

دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری

دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری

جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند

جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند