امنیت

فشار بالای طالبان افزایش می یابد تا به تعهدات خود عمل کنند
امنیت
کوماندوهای افغان ۸۱ نفر اسیران را از زندان های طالبان نجات دادند
امنیت
قتل های هدفی افغان ها درحال افزایش است، یک قاضی در جلال آباد با ضرب گلوله کشته شد
امنیت
نیروهای افغان گروه های جنایتکار تحت حمایت ایران در هرات را سرکوب کردند
امنیت
طالبان با منفجر کردن پایه های برق بادغیس را در تاریکی فرو بردند
امنیت
اظهارات مقامات ایرانی در مورد طالبان به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفتند
امنیت
پنتاگون: طالبان تعهدات خود در توافقنامه صلح افغانستان را عملی نکرده اند
امنیت
در تصاویر: تعداد سربازان زن در اردوی ملی افغان افزایش یافته است
امنیت
پولیس فراه ۲ تون از مواد منفجره ایرانی را که به طالبان می رفت ضبط کردند
امنیت
طالبان طی ۲ هفته ۱۳۵ حمله را در غرب افغانستان انجام دادند
امنیت