امنیت

تنظیم کننده ملل متحد می گوید که بهانه های ایران در مورد موجودیت مواد هسته‌ ای 'قابل اعتبار' نیستند
امنیت
تنظیم کننده ملل متحد می گوید که بهانه های ایران در مورد موجودیت مواد هسته‌ ای 'قابل اعتبار' نیستند
با تشدید حملات در سراسر کشور ژورنالست رادیوی آزادی در انفجار هلمند کشته شد
امنیت
با تشدید حملات در سراسر کشور ژورنالست رادیوی آزادی در انفجار هلمند کشته شد
در حالیکه ارتش چین در خارج از کشور تهاجمی می شود شی جینپنگ در داخل کشور به ملت گرایی افراطی دامن می زند
امنیت
در حالیکه ارتش چین در خارج از کشور تهاجمی می شود شی جینپنگ در داخل کشور به ملت گرایی افراطی دامن می زند
نیروهای افغان در آخرین ضربه به گروه القاعده رهبر این گروه تروریستی را کشتند
امنیت
نیروهای افغان در آخرین ضربه به گروه القاعده رهبر این گروه تروریستی را کشتند
تهران وعده های نمره های رهایشی به خانواده های اعضای کشته شده فاطمیون را به تعلیق درآورد
امنیت
تهران وعده های نمره های رهایشی به خانواده های اعضای کشته شده فاطمیون را به تعلیق درآورد
سازمان دیده بان ایالات متحده می گوید که علی رغم مذاکرات صلح خشونت در افغانستان افزایش یافته است
امنیت
سازمان دیده بان ایالات متحده می گوید که علی رغم مذاکرات صلح خشونت در افغانستان افزایش یافته است
در میان توقف مذاکرات صلح طالبان در تلاش برای بهبود حیثیت خود پروپاگند را آغاز کردند
امنیت
در میان توقف مذاکرات صلح طالبان در تلاش برای بهبود حیثیت خود پروپاگند را آغاز کردند
زنان هرات که اعضای خانواده خود را از دست داده اند از طالبان خواستند که قتل ها را متوقف کنند
امنیت
زنان هرات که اعضای خانواده خود را از دست داده اند از طالبان خواستند که قتل ها را متوقف کنند
زنان سرپل در میان افزایش حملات طالبان از نیروهای افغان ابراز حمایت کردند
امنیت
زنان سرپل در میان افزایش حملات طالبان از نیروهای افغان ابراز حمایت کردند
باشندگان هرات طالبان را به خاطر مانع شدن از پروژه های انکشافی محکوم کردند
امنیت
باشندگان هرات طالبان را به خاطر مانع شدن از پروژه های انکشافی محکوم کردند