امنیت

در حالیکه طالبان به افزایش حملات خود ادامه می دهند، ۲۳ فرد ملکی در هلمند کشته شدند
امنیت
در حالیکه طالبان به افزایش حملات خود ادامه می دهند، ۲۳ فرد ملکی در هلمند کشته شدند
وعده های خالی: انکار طالبان از قطع نمودن روابط با القاعده عدم تعهد آنها به صلح را نشان می دهد
امنیت
وعده های خالی: انکار طالبان از قطع نمودن روابط با القاعده عدم تعهد آنها به صلح را نشان می دهد
باوجود نگرانی هایی موجود، افغان ها از مذاکرات صلح با طالبان استقبال می کنند
امنیت
باوجود نگرانی هایی موجود، افغان ها از مذاکرات صلح با طالبان استقبال می کنند
آموزش تخصصی نظامی باعث ایجاد یک نیروی مستقل افغان شده است
امنیت
آموزش تخصصی نظامی باعث ایجاد یک نیروی مستقل افغان شده است
طالبان با حمله بالای پوسته های کندز، به موج خشونت مرگبار ادامه دادند
امنیت
طالبان با حمله بالای پوسته های کندز، به موج خشونت مرگبار ادامه دادند
در مرگبارترین هفته در دهه ها، طالبان نزدیک به ۳۰۰ نفر از منسوبین امنیتی افغان را کشتند
امنیت
در مرگبارترین هفته در دهه ها، طالبان نزدیک به ۳۰۰ نفر از منسوبین امنیتی افغان را کشتند
در حالیکه نگرانی ها راجع به روابط میان طالبان و القاعده باقی مانده اند، ایالات متحده وعده های کاهش سربازان خود را عملی کرد
امنیت
در حالیکه نگرانی ها راجع به روابط میان طالبان و القاعده باقی مانده اند، ایالات متحده وعده های کاهش سربازان خود را عملی کرد
ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه لوای فاطمیون و رئیس جمهور سوریه اعلام کرد
امنیت
ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه لوای فاطمیون و رئیس جمهور سوریه اعلام کرد
انفجار مرمی هاوان ۹ دانش آموز را در یک مدرسه دینی در تخار کشت
امنیت
انفجار مرمی هاوان ۹ دانش آموز را در یک مدرسه دینی در تخار کشت
زندانیان آزاد شده طالبان در رابطه به نقش حکومت های خارجی در جنگ جاری جزئیاتی را ارائه کردند
امنیت
زندانیان آزاد شده طالبان در رابطه به نقش حکومت های خارجی در جنگ جاری جزئیاتی را ارائه کردند