امنیت

بلند رفتن آمار تلفات ماین ها همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان
امنیت
مردم ملکی بیشترین لطمه را از بم های کنارجاده طالبان در شاهراه کابل به قندهار متحمل می شوند
امنیت
طالبان در حالی با واکنش های شدید مواجه اند که ممنوعیت بر سازمان های بشردوستانه، افغان ها را در معرض خطر قرار میدهد
امنیت
به اصطلاح «عملیات بهاری» طالبان؛ یک پلان پروپاگندای سالانه
امنیت
روس ها در کنار طالبان در بالامرغاب می جنگند
امنیت
تضعیف سطح رهبری و توانایی های طالبان در هلمند توسط نیرو های افغان
امنیت
درد و رنج های بیشتر غیر ضروری: سازمان ملل متحد حملات بهاری طلبان را محکوم کرد
امنیت
«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند
امنیت
وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان
امنیت