امنیت

جنگجویان طالبان که از آتش‌بس قبلی تشجیع شده اند، در هلمند تسلیم می شوند
امنیت
داعش در عید قربان بر سر باشنده های کابل هاون انداخت
امنیت
نیروهای افغان در ننگرهار پلان داعش برای انفجار بم در جشن های عید را خنثی کردند
امنیت
افغانستان در انتظار پاسخ طالبان به پیشنهاد صلح بدون پیش شرط حکومت
امنیت
روسیه و ایران به طالبان «دستور دادند» تا مکتب ها و مساجد را تخریب کنند
امنیت
افغان ها مبهوت از حمله خونبار طالبان بر غزنی
امنیت
اجرای یک حمله ناکام بالای یک مرکز استخبارات در حالی که سوگواران نوجوانان کشته شده را به خاک می سپارند
امنیت
کشته شدن ده ها محصل در اثر هدف قرار گرفتن یک صنف درسی در کابل توسط بم گذار انتحاری
امنیت
باشنده های زابل به طالبان می گویند: «حالا وقت خاتمه جنگ است»
امنیت
پاکسازی آثار دردآور به جای مانده پس از شکست طالبان در غزنی
امنیت