امنیت

راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح
امنیت
جوانان افغان، با دوری جستن از طالبان، حاضر نیستند آزادی را فدای صلح کنند
امنیت
انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
امنیت
تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
امنیت
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
امنیت
قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود
امنیت
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند
امنیت
دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری
امنیت
خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند
امنیت
جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند
امنیت