https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=1

امنیت

حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد

حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد

حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است

حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است

نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند

نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند

به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند

به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند

محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است

محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است

تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد

تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد

طالبان با بمب گذاری انتحاری در پکتیا توافقنامه صلح را بیشتر تضعیف کردند

طالبان با بمب گذاری انتحاری در پکتیا توافقنامه صلح را بیشتر تضعیف کردند

موجی از خشونت و تهدیدات سرنوشت روند صلح افغانستان را مشکوک ساخته است

موجی از خشونت و تهدیدات سرنوشت روند صلح افغانستان را مشکوک ساخته است

دشمنان تعلیم: طالبان در بادغیس یک مکتب تازه اعمارشده را منفجر کردند

دشمنان تعلیم: طالبان در بادغیس یک مکتب تازه اعمارشده را منفجر کردند

تنش ها بین لوای فاطمیون و رژیم سوریه رو به افزایش است

تنش ها بین لوای فاطمیون و رژیم سوریه رو به افزایش است