امنیت

ایالات متحده بالای مسیر قاچاق فاطمیون در سوریه حملات هوایی را انجام داد و پیام واضحی را ارسال کرد
امنیت
بر اساس گزارشات طالبان در عوض حمایت ایران دسترسی آب را به این کشور تعهد کرده اند
امنیت
شواهد نشان می دهند که شبکه حقانی و گروه داعش حملات تروریستی را با هماهنگی انجام می دهند
امنیت
امریکا: طالبان 'به طور واضح' عقب خشونت ها در افغانستان اند
امنیت
اختلافات فزاینده داخلی طالبان روند صلح را با تهدید از هم پاشیدن مواجه کرده است
امنیت
تعهد طالبان مبنی بر 'حمایت از زیربناها' با تمسخر گسترده روبرو شد
امنیت
افغانستان برای اعزام کردن بیش از ۱۴۰۰۰ نفر نیروهای اردوی محلی آمادگی می گیرد
امنیت
هزاره ها از ترس آینده برای جنگیدن با داعش و طالبان آمادگی می گیرند
امنیت
در حالیکه اداره استخباراتی یک شبکه تروریستی را نابود کرد، قتل های هدفی بیشتر در کابل رخ دادند
امنیت
ریاست امنیت ملی یک شبکه طالبان را که در قتل های هدفی و حمله بر قونسلگری ایالات متحده نقش داشت، دستگیر کرد
امنیت