امنیت

داعش بار دیگر تجلیل عید را با کشتار در افغانستان مختل کرد
امنیت
داعش بار دیگر تجلیل عید را با کشتار در افغانستان مختل کرد
جنگجویان طالب که برای مذاکرات صلح امیدوار هستند، در بادغیس تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب که برای مذاکرات صلح امیدوار هستند، در بادغیس تسلیم شدند
یک مقام ایرانی روابط تهران با طالبان و مخالفت با روند صلح را دوباره تائید کرد
امنیت
یک مقام ایرانی روابط تهران با طالبان و مخالفت با روند صلح را دوباره تائید کرد
طالبان در خانه های مردم ملکی در زابل مخفی شده و خانواده ها را به فرار مجبور کردند
امنیت
طالبان در خانه های مردم ملکی در زابل مخفی شده و خانواده ها را به فرار مجبور کردند
مذاکرات صلح بین الافغانی با آتش بس عید الاضحی به حرکت درآمدند
امنیت
مذاکرات صلح بین الافغانی با آتش بس عید الاضحی به حرکت درآمدند
علمای دینی می گویند که طالبان به دلیل کشتن افغان ها 'برای همیشه در جهنم خواهند ماند'
امنیت
علمای دینی می گویند که طالبان به دلیل کشتن افغان ها 'برای همیشه در جهنم خواهند ماند'
طالبان برای مذاکرات صلح با حکومت افغان زمان مشروط را پیشنهاد کردند
امنیت
طالبان برای مذاکرات صلح با حکومت افغان زمان مشروط را پیشنهاد کردند
پس از انکه نیروهای افغان ولسوالی های جوزجان را از طالبان تصفیه کردند، باشندگان به خانه هایشان باز گشتند
امنیت
پس از انکه نیروهای افغان ولسوالی های جوزجان را از طالبان تصفیه کردند، باشندگان به خانه هایشان باز گشتند
دختر افغان که والدینش کشته شدند گفت که وی برای کشتن طالبان دیگر آماده است
امنیت
دختر افغان که والدینش کشته شدند گفت که وی برای کشتن طالبان دیگر آماده است
زندانیان سابق طالبان به هم قطاران پیشین خود میگویند جنگ راه حل نیست
امنیت
زندانیان سابق طالبان به هم قطاران پیشین خود میگویند جنگ راه حل نیست