امنیت

معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
امنیت
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
امنیت
طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
امنیت
با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
امنیت
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
امنیت
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
امنیت
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
امنیت
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
امنیت
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
امنیت