امنیت

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند
امنیت
مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند
سربازان تازه استخدام شده  باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند
امنیت
سربازان تازه استخدام شده باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند
مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند
امنیت
مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند
نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند
امنیت
نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند
شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی
امنیت
شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی
حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل
امنیت
حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل
مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی
امنیت
مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی
جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند
درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است
امنیت
درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است
نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند
امنیت
نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند