امنیت

پاکستان و افغانستان پس از درگیری ها در نزدیکی سرحد تنش ها را کاهش داده اند
امنیت
باشنده گان عودت کننده ننگرهار به «گورستان داعش» باز می گردند
امنیت
سازمان ملل متحد: جنگجویان حملات شان را با «هدف قرار دادن عامدانه» مردم ملکی افغانستان افزایش داده اند
امنیت
همدستی ایران با طالبان در قاچاق مواد مخدر در غرب افغانستان
امنیت
مرگ رهبر داعش درگیری های داخلی میان جناح های رقیب در افغانستان را برافروخته است
امنیت
افزایش فشار بر طالبان بخاطر یکجا شدن به پروسه صلح
امنیت
جنگجویان برای گریز از چنگ نیروهای افغان به پوشیدن لباس زنانه رو می آورند
امنیت
تهران برای هدف قرار دادن پروژه های زیربنایی افغانستان و تضعیف کابل از طالبان استفاده میکند
امنیت
کشته شدن ۵ فرد ملکی در ننگرهار و هرات در انفجارات بم های بسته شده به موترسایکل
امنیت
علمای دینی در شرق افغانستان از طالبان خواستند تا برای دستیابی به صلح کوشش کنند
امنیت