امنیت

درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است
امنیت
درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است
جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند
نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند
امنیت
نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند
تخریب مکتب های فراه توسط طالبان نشان دهنده ادامه خصومت آنها با تحصیل دختران است
امنیت
تخریب مکتب های فراه توسط طالبان نشان دهنده ادامه خصومت آنها با تحصیل دختران است
بلند رفتن آمار تلفات ماین ها همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان
امنیت
بلند رفتن آمار تلفات ماین ها همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان
مردم ملکی بیشترین لطمه را از بم های کنارجاده طالبان در شاهراه کابل به قندهار متحمل می شوند
امنیت
مردم ملکی بیشترین لطمه را از بم های کنارجاده طالبان در شاهراه کابل به قندهار متحمل می شوند
طالبان در حالی با واکنش های شدید مواجه اند که ممنوعیت بر سازمان های بشردوستانه، افغان ها را در معرض خطر قرار میدهد
امنیت
طالبان در حالی با واکنش های شدید مواجه اند که ممنوعیت بر سازمان های بشردوستانه، افغان ها را در معرض خطر قرار میدهد
به اصطلاح «عملیات بهاری» طالبان؛ یک پلان پروپاگندای سالانه
امنیت
به اصطلاح «عملیات بهاری» طالبان؛ یک پلان پروپاگندای سالانه
روس ها در کنار طالبان در بالامرغاب می جنگند
امنیت
روس ها در کنار طالبان در بالامرغاب می جنگند
تضعیف سطح رهبری و توانایی های طالبان در هلمند توسط نیرو های افغان
امنیت
تضعیف سطح رهبری و توانایی های طالبان در هلمند توسط نیرو های افغان