امنیت

علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
امنیت
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند
امنیت
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند
عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت
امنیت
عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت
باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند
امنیت
باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند
قتل های اخیر رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان، این گروه را فلج کرده است
امنیت
قتل های اخیر رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان، این گروه را فلج کرده است
خانواده های بیجا شده در بلخ با کمبود غذا و سرپناه روبرو هستند
امنیت
خانواده های بیجا شده در بلخ با کمبود غذا و سرپناه روبرو هستند
به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی، افغانها از مسكو خواستند كه به مداخلات پایان دهد
امنیت
به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی، افغانها از مسكو خواستند كه به مداخلات پایان دهد
فرمانده جدید نیروی قدس ایران در راهش به پیروزی با موانع بزرگی روبرو است
امنیت
فرمانده جدید نیروی قدس ایران در راهش به پیروزی با موانع بزرگی روبرو است
ایالات متحده در مذاکرات با طالبان توافق آتش بس قسمی برای یک هفته را بدست آورد
امنیت
ایالات متحده در مذاکرات با طالبان توافق آتش بس قسمی برای یک هفته را بدست آورد
کاروان صلح با باشنده گان کندز برای پایان جنگ تجمع کردند
امنیت
کاروان صلح با باشنده گان کندز برای پایان جنگ تجمع کردند