امنیت

مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند
امنیت
مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند
نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند
امنیت
نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند
در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت
امنیت
در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت
حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد
امنیت
حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد
حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است
امنیت
حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است
نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند
امنیت
نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند
به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
امنیت
به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است
امنیت
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است
تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد
امنیت
تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد
طالبان با بمب گذاری انتحاری در پکتیا توافقنامه صلح را بیشتر تضعیف کردند
امنیت
طالبان با بمب گذاری انتحاری در پکتیا توافقنامه صلح را بیشتر تضعیف کردند