امنیت

سیاستمداران افغان به منظور تقویت همکاری درکنفرانس درپاکستان اشتراک کردند
امنیت
نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت
امنیت
۲۴ عضو گروه داعش و طالبان به نيروهای امنیتی در ننگرهار تسليم شدند
امنیت
تمرکز سرباز گیری داعش بالای زنان نسل قرن ۲۱ نگرانی برای آینده را نشان میدهد
امنیت
نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند
امنیت
توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
امنیت
باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند
امنیت
ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.
امنیت
حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
امنیت
باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند
امنیت