امنیت

یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد
امنیت
بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد
امنیت
داعش و طالبان بخاطر کنترل کردن معدن های تالک در ننگرهارباهم درگیرشدند
امنیت
کشتی های حمله کنندهٔ ایرانی تلاش کردند تا تانکر نفتی بریتانیائی را در تنگهٔ هورمز در توقیف درآورند
امنیت
رکاب زدن برای صلح: بایسکل سواران افغان در مسیر ۴۰۰۰ کلومتر سفرشان پیام امید را منتشر ساختند
امنیت
دستگیر شدن سربازان ایرانی در فراه، نشان دهندهٔ ادامهٔ مداخلات است
امنیت
باشنده گان هرات که توسط طالبان معیوب شده اند از جنگجویان میخواهند تا حملات تروریستی خویش را متوقف بسازند
امنیت
تهران در میان ناراحتی بین المللی، به شکستن توافق نامه هسته ای اعتراف کرد
امنیت
نیروهای سرحدی افغان و پولیس مسیر قاچاق مواد مخدر طالبان در هرات را مسدود کردند
امنیت
تخریب شدن یک پل مهم توسط طالبان، سبب منفصل شدن ۲۰ قریه در ولایت تخار شد
امنیت