امنیت

به اصطلاح «عملیات بهاری» طالبان؛ یک پلان پروپاگندای سالانه
امنیت
به اصطلاح «عملیات بهاری» طالبان؛ یک پلان پروپاگندای سالانه
روس ها در کنار طالبان در بالامرغاب می جنگند
امنیت
روس ها در کنار طالبان در بالامرغاب می جنگند
تضعیف سطح رهبری و توانایی های طالبان در هلمند توسط نیرو های افغان
امنیت
تضعیف سطح رهبری و توانایی های طالبان در هلمند توسط نیرو های افغان
درد و رنج های بیشتر غیر ضروری: سازمان ملل متحد حملات بهاری طلبان را محکوم کرد
امنیت
درد و رنج های بیشتر غیر ضروری: سازمان ملل متحد حملات بهاری طلبان را محکوم کرد
جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند
«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند
امنیت
«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند
وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان
امنیت
وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان
پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند
امنیت
پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند
تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل
امنیت
تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل
مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد
امنیت
مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد