امنیت

هبت الله کجاست؟ عدم حضور وی این گمان را افزایش می دهد که ممکن رهبر طالبان مرده باشد
امنیت
گزارش ملل متحد از عمق روابط مداوم طالبان با القاعده پرده برداشت
امنیت
زنان در کندهار علیه کشتن بی تبعیض مردم ملکی توسط طالبان، گردهمایی کردند
امنیت
ایالات متحده از زمان پایان آتش بس بدینسو، نخستین حملات هوایی بالای طالبان را انجام داد
امنیت
آیا طالبان می توانند ادامه 'جهاد' خود در افغانستان را توجیه کنند؟
امنیت
مقامات در رابطه با بمب گذاری کنار جاده ای در کندهار طالبان را مقصر دانستند
امنیت
درحالیکه توافقنامه صلح طالبان را متفرق کرد، نگرانی هایی راجع به روابط شبکه داعش و حقانی جدی می شوند
امنیت
در حالی که رهبران افغان بر مذاکرات تأکید دارند، یک انفجار کنار جاده ۷ فرد ملکی را در کندوز کشت
امنیت
۳۱ جنگجوی طالبان پس از آن تسلیم شدند که از طرف رفقا به دلیل انتخاب صلح مورد حمله قرار گرفتند
امنیت
تیم مذاکره کننده افغان 'در هر لحظه' برای گفتگو با طالبان آماده است
امنیت