امنیت

ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است
امنیت
ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است
روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند
امنیت
روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند
طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند
امنیت
طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند
در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد
امنیت
در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد
کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد
امنیت
کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد
افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند
امنیت
افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند
امنیت
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
امنیت
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
امنیت
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
امنیت
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است