https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=19

امنیت

جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند

جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند

وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان

وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان

پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند

پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند

تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل

تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل

مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد

مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد

تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار

تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار

نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند

نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند

تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان

تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان

آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش

آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش

راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح

راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح