امنیت

تنش ها بین لوای فاطمیون و رژیم سوریه رو به افزایش است
امنیت
کابل توقف موقت تبادله زندانیان طالب را زمان اعلام کرد که انفجارات کابل را تکان دادند
امنیت
اعتراضات در هرات و بغلان نشان دهنده نفرت مداوم افغان ها از روسیه است
امنیت
بیش از ۹۰۰ زندانی طالبان در یک 'گام مهم' برای روند صلح آزاد شدند
امنیت
توهینی به اسلام: حمله طالبان در غور صدها نفر را در ماه رمضان مجبور به فرار کرد
امنیت
نیروهای افغان مرکز مشترک داعش و حقانی را در کابل از بین بردند
امنیت
نیروی هوایی افغان در ضرب و شتم طالبان مؤفقیت فزاینده ای را نشان می دهد
امنیت
در مبارزه قدرت طلبی ایران و روسیه در سوریه، لشکر فاطمیون مورد توجه قرار دارد
امنیت
دستگیری های اخیر تلاش های القاعده برای تنظیم دوباره آن در منطقه افپاک خنثی کرده است
امنیت
طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند
امنیت