امنیت

کاروان صلح با باشنده گان کندز برای پایان جنگ تجمع کردند
امنیت
کاروان صلح با باشنده گان کندز برای پایان جنگ تجمع کردند
'از جنگ دست بردارید و زندگی کنید': جنگجویان طالب در فاریاب و ننگرهار تسلیم شدند
امنیت
'از جنگ دست بردارید و زندگی کنید': جنگجویان طالب در فاریاب و ننگرهار تسلیم شدند
غنی: در گفتگوهای صلح با طالبان پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است
امنیت
غنی: در گفتگوهای صلح با طالبان پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است
یک حمله انتحاری بر اکادمی نظامی کابل دست کم ۵ تن را کشت
امنیت
یک حمله انتحاری بر اکادمی نظامی کابل دست کم ۵ تن را کشت
باشنده گان بادغیس قطع کردن برق و خدمات مخابراتی توسط طالبان را محکوم کردند
امنیت
باشنده گان بادغیس قطع کردن برق و خدمات مخابراتی توسط طالبان را محکوم کردند
در حالی که پرتاب ماهواره ناموفق شد، ایران ادعاهای مشکوک به پیشرفت موشکی می کند
امنیت
در حالی که پرتاب ماهواره ناموفق شد، ایران ادعاهای مشکوک به پیشرفت موشکی می کند
'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
امنیت
'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند
امنیت
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند
طالبان با آتش کشیدن مکتب در تخار، به مبارزه خود علیه تعلیم دختران ادامه می دهند
امنیت
طالبان با آتش کشیدن مکتب در تخار، به مبارزه خود علیه تعلیم دختران ادامه می دهند
فرمانده امریکایی میگوید یک 'روند نگران کننده' رو به رشد از مداخلات ایران وجود دارد
امنیت
فرمانده امریکایی میگوید یک 'روند نگران کننده' رو به رشد از مداخلات ایران وجود دارد