امنیت

نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت
امنیت
نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت
تمرکز سرباز گیری داعش بالای زنان نسل قرن ۲۱ نگرانی برای آینده را نشان میدهد
امنیت
تمرکز سرباز گیری داعش بالای زنان نسل قرن ۲۱ نگرانی برای آینده را نشان میدهد
نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند
امنیت
نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند
توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
امنیت
توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.
امنیت
ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.
باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند
امنیت
باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند
حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
امنیت
حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند
امنیت
باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند
تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است
امنیت
تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است
ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند
امنیت
ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند