امنیت

جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند
امنیت
جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند
باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند
امنیت
باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند
بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است
امنیت
بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است
افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند
امنیت
افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند
با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است
امنیت
با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد
امنیت
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد
بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند
امنیت
بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند
افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند
امنیت
افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
امنیت
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است،  تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است، تسلیم شدند