امنیت

احتمال بالای کشته شدن رهبر طالبان پاکستان در حملهء هوایی مشترک افغانستان و ایالات متحده در کنر
امنیت
طالبان در هنگام یکجا شدن با پروسه صلح در ننگرهار: جنگ هیچ فایده ای ندارد
امنیت
پس از یک عمر جنگ اکنون آتش بس افغان ها را به صلح دوامدار امیدوار کرده است
امنیت
نیرو های هوایی افغان جنگ عليه تروریزم را به سطوح جدید ارتقاء داده اند
امنیت
آتش بس موقت با طالبان برای افغان های خسته از جنگ امیدواری می بخشد
امنیت
گروهء سنگوریان: کابوس طالبان در هلمند
امنیت
نشانه ها بیان کننده ای احتمال بیشتر توافق صلح با طالبان استند
امنیت
جنرال آمریکایی: طالبان دُچار اختلاف شده اند و در حال انجام مذاکرات سری آتش بس با مقامات افغان استند
امنیت
نیروهای افغان یک حملهء بزرگ بالای وزارت داخله را خنثی کردند
امنیت
نیروهای افغان حملات بر مراکز ثبت‌ نام رای دهنده گان در ننگرهار را خنثی کردند
امنیت