امنیت

اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد
امنیت
اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد
مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند
امنیت
مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند
رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»
امنیت
رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»
استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی
امنیت
استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی
همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد
امنیت
همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد
افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند
امنیت
افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند
استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح
امنیت
استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح
شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان
امنیت
شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان
یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند
امنیت
یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند
کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش
امنیت
کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش