امنیت

قیام باشندگان هلمند علیه طالبان
امنیت
قیام باشندگان هلمند علیه طالبان
مقامات افغان «پیروزی کامل» بر طالبان را پیش بینی کردند
امنیت
مقامات افغان «پیروزی کامل» بر طالبان را پیش بینی کردند
افغان ها از کوشش های «شجاعانه» قوای امنیتی کشور تقدیر می کنند
امنیت
افغان ها از کوشش های «شجاعانه» قوای امنیتی کشور تقدیر می کنند
تداوم حملات علیه طالبان طی عملیات شفق 2 قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان
امنیت
تداوم حملات علیه طالبان طی عملیات شفق 2 قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان
با از دست دادن دابق تصویر خلافت داعش مخدوش شد
امنیت
با از دست دادن دابق تصویر خلافت داعش مخدوش شد
افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند
امنیت
افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند
زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند
امنیت
زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند
قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند
امنیت
قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند
تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت
امنیت
تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت
قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان
امنیت
قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان