امنیت

تجمع هزاران نفر از باشنده گان هلمند برای صلح
امنیت
جنگجویان طالب در جوزجان با پروسهء صلح یکجا شدند
امنیت
تجدید حمایت بزرگان قومی در قندهار و هرات از نیروهای امنیتی
امنیت
باشنده گان ننگرهار یکجا با نیروهای افغان علیه داعش سلاح برداشته اند
امنیت
تأکید مجدد بزرگان و علمای نورستان بر حمایت شان از نیروهای امنیتی افغانستان
امنیت
در ننگرهار افراد بیشتر طالبان به روند صلح می پیوندند
امنیت
حمله انتحاری داعش به مرکز فرهنگی شیعیان در کابل باعث کشته شدن تعداد زیادی از جوانان گردید
امنیت
ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد
امنیت
طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند
امنیت
معاون رییس جمهور ایالات متحده خطاب به افغانستان:‌ 'ما تا آخر کار در اینجا استیم'
امنیت