امنیت

متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند

سلام تایمزو ای اف پی

یک دختر متعلم افغان، یک روز بعد از انفجاری که به تاریخ ۱۱سرطان به وقوع پیوست، زخمهای دستانش را نشان میدهد که بر اثر شیشه های شکسته در نزدیکی محل موتربمب در کابل برداشته بودند. [وکیل کوهسار\ای اف پی]

یک دختر متعلم افغان، یک روز بعد از انفجاری که به تاریخ ۱۱سرطان به وقوع پیوست، زخمهای دستانش را نشان میدهد که بر اثر شیشه های شکسته در نزدیکی محل موتربمب در کابل برداشته بودند. [وکیل کوهسار\ای اف پی]

کودکان افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در آوار نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد، ایستاد هستند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

کودکان افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در آوار نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد، ایستاد هستند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

دختران مکاتب افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در کابل بکسه ها و کتاب های شان را در نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد جمع آوری می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

دختران مکاتب افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در کابل بکسه ها و کتاب های شان را در نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد جمع آوری می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

دختران مکاتب افغان به تاریخ ۱۱ سرطان درکابل بکسه ها و کتاب های شان را در نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد جمع آوری می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

دختران مکاتب افغان به تاریخ ۱۱ سرطان درکابل بکسه ها و کتاب های شان را در نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد جمع آوری می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

مردهای افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در کابل به خسارات داخل یک مسجد نزدیک ساحه انفجا موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد نگاه می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

مردهای افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در کابل به خسارات داخل یک مسجد نزدیک ساحه انفجا موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد نگاه می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در تصویر که به تاریخ ۱۱سرطان در کابل گرفته شده وسایل خراب شده لابراتوار که در نزدیک ساحه انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد، دیده می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در تصویر که به تاریخ ۱۱سرطان در کابل گرفته شده وسایل خراب شده لابراتوار که در نزدیک ساحه انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد، دیده می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک متعلم در شفاخانه یی درکابل به تاریخ ۱۰ سرطان پس از وقوع حمله انفجاربم طالبان که اورا درهمان روز زخمی ساخت دربستردراز کشیده است. [شورای امنیت ملی افغان/فیس بوک]

یک متعلم در شفاخانه یی درکابل به تاریخ ۱۰ سرطان پس از وقوع حمله انفجاربم طالبان که اورا درهمان روز زخمی ساخت دربستردراز کشیده است. [شورای امنیت ملی افغان/فیس بوک]

یک افسر نیروهای امنیتی افغان به تاریخ ۱۱ سرطان محل انفجار موتربم طالبان در کابل که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد بررسی می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک افسر نیروهای امنیتی افغان به تاریخ ۱۱ سرطان محل انفجار موتربم طالبان در کابل که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد بررسی می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

درعکس که به تاریخ ۱۱سرطان گرفته شده تجهیزات کمپیوتر که در نزدیک ساحه انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان درکابل اتفاق افتاد، دیده می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

درعکس که به تاریخ ۱۱سرطان گرفته شده تجهیزات کمپیوتر که در نزدیک ساحه انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان درکابل اتفاق افتاد، دیده می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

کابل – متعلمین کابل به ورز سه شنبه (۱۱ سرطان) یک روز پس از آنکه یک انفجار نیرومند در پایتخت رخ داد، در آوارهای مکتب های تخریب شده کتابها، بکسه ها و دیگر اموال را جستجو می کنند.

پنج مکتب به روز دوشنبه (۱۰ سرطان) در یک حمله طالبان که ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار دادند تخریب گردید. در این حمله یک مسجد و یک استیشن تلویزیون نیزخساره دیدند.

وزارت داخله گفت، دست کم شش نفربشمول یک کودک و دو سرباز نیروهای خاص کشته شدند.

این انفجاربم و تیراندازی تعقیبی آن دهها تن بشمول ۵۰ کودک را زخمی ساخت که اکثرشان توسط شکستن شیشه ها زخم برداشتند.

یک پسر متعلم افغان به تاریخ ۱۱ سرطان بکس کتابهای خود را نزدیک محل موتربم طالبان با خود حمل می کند. به تاریخ ۱۰ سرطان دست کم شش نفر زمانی کشته و دهها تن بشمول ۵۰ کودک زخی شدند که طالبان یک موتربم نیرومند را درکابل منفجر ساخت. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک پسر متعلم افغان به تاریخ ۱۱ سرطان بکس کتابهای خود را نزدیک محل موتربم طالبان با خود حمل می کند. به تاریخ ۱۰ سرطان دست کم شش نفر زمانی کشته و دهها تن بشمول ۵۰ کودک زخی شدند که طالبان یک موتربم نیرومند را درکابل منفجر ساخت. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

احمد سیر یک باشنده محل گفت، «مکاتب درساحه متذکره شدیدآ خساره دیده اند.»

در یک لیسه خصوصی نزدیک مرکز شهربه کودکان اجازه داده شدند تا هرآنچیزی راکه میتوانند ازساختمان مملو از آوار پیدا کنند.

یک دختر زخم های دست اش را که از اثر شکستن کلکین های مکتب توسط انفجار بر وی وارد شده بود به ای اف پی نشان داد.

برخی از تصاویرکه ادعا می شود درشفاخانه گرفته شده و در رسانه های اجتماعی پخش شده اند، کودکان زخمی و گیچ شده را در یونیفورم مکتب نشان میدهند که هنوزهم وقتیکه بخاطرتداوی آورده می شوند کتابها را دردست محکم گرفتند.

بدتر برای کودکان

موسسهء سیف دی چلدرن این حمله را «کاملآ تأسف آور» خواند و هوشدار داد که بدن های کوچک اطفال جراحت های شدید را نسبت بزرگ سالان متحمل می شوند و ضربه روحی اعمال تروریستی همراه آنها برای سالها میتواند باقی بماند.

به تعقیب انفجاربم روز دوشنبه افراد مسلح طالبان بالای یک ساختان نزدیک حمله کردند وبا نیروهای خاص تیراندازی را آغاز کردند.

وزارت داخله ناوقت روز دوشنبه دریک اعلامیه گفت همه پنچ شورشی کشته شدند.

عتیق الله یک باشنده نزدیک یک ساختمان گفت انفجار بمب همه کلکین های خانه شان را شکستاندند.

او به ای اف پی گفت، «این انفجاربسیاربزرگ بود. دو عضو خانواده ما بطورسطحی زخم برداشتند. خانه ما شدیدآ خساره دیده است.»

حمیدالله یک باشنده دیگرگفت، «خاک، کثافات، خون و اجساد انسانها درهرجای افتیده بودند.»

درجریان زمستان خشونت درکابل کم بود اما درماه های اخیر یک رشته حملات پیچیده بشمول حمله برضد یک موسسه امریکایی غیر دولتی در ماه ثور انجام داده شدند.

کاخ سفید حمله ای بی شرمانه روز دوشنبه را محکوم کرد و گفت این بی حرمتی بی عاطفه طالبان برای هموطنان شان که مکررآ بخاطر یافتن یک راه حل مسالمت آمیزعاجل جنگ صدا بلندکردند را نشان میدهد.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500