امنیت

متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند

سلام تایمزو ای اف پی

image

یک دختر متعلم افغان، یک روز بعد از انفجاری که به تاریخ ۱۱سرطان به وقوع پیوست، زخمهای دستانش را نشان میدهد که بر اثر شیشه های شکسته در نزدیکی محل موتربمب در کابل برداشته بودند. [وکیل کوهسار\ای اف پی]

image

کودکان افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در آوار نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد، ایستاد هستند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

دختران مکاتب افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در کابل بکسه ها و کتاب های شان را در نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد جمع آوری می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

دختران مکاتب افغان به تاریخ ۱۱ سرطان درکابل بکسه ها و کتاب های شان را در نزدیک محل انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد جمع آوری می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

مردهای افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در کابل به خسارات داخل یک مسجد نزدیک ساحه انفجا موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد نگاه می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

در تصویر که به تاریخ ۱۱سرطان در کابل گرفته شده وسایل خراب شده لابراتوار که در نزدیک ساحه انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد، دیده می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

یک متعلم در شفاخانه یی درکابل به تاریخ ۱۰ سرطان پس از وقوع حمله انفجاربم طالبان که اورا درهمان روز زخمی ساخت دربستردراز کشیده است. [شورای امنیت ملی افغان/فیس بوک]

image

یک افسر نیروهای امنیتی افغان به تاریخ ۱۱ سرطان محل انفجار موتربم طالبان در کابل که به تاریخ ۱۰ سرطان رخ داد بررسی می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

image

درعکس که به تاریخ ۱۱سرطان گرفته شده تجهیزات کمپیوتر که در نزدیک ساحه انفجار موتربم طالبان که به تاریخ ۱۰ سرطان درکابل اتفاق افتاد، دیده می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

کابل – متعلمین کابل به ورز سه شنبه (۱۱ سرطان) یک روز پس از آنکه یک انفجار نیرومند در پایتخت رخ داد، در آوارهای مکتب های تخریب شده کتابها، بکسه ها و دیگر اموال را جستجو می کنند.

پنج مکتب به روز دوشنبه (۱۰ سرطان) در یک حمله طالبان که ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار دادند تخریب گردید. در این حمله یک مسجد و یک استیشن تلویزیون نیزخساره دیدند.

وزارت داخله گفت، دست کم شش نفربشمول یک کودک و دو سرباز نیروهای خاص کشته شدند.

این انفجاربم و تیراندازی تعقیبی آن دهها تن بشمول ۵۰ کودک را زخمی ساخت که اکثرشان توسط شکستن شیشه ها زخم برداشتند.

image

یک پسر متعلم افغان به تاریخ ۱۱ سرطان بکس کتابهای خود را نزدیک محل موتربم طالبان با خود حمل می کند. به تاریخ ۱۰ سرطان دست کم شش نفر زمانی کشته و دهها تن بشمول ۵۰ کودک زخی شدند که طالبان یک موتربم نیرومند را درکابل منفجر ساخت. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

احمد سیر یک باشنده محل گفت، «مکاتب درساحه متذکره شدیدآ خساره دیده اند.»

در یک لیسه خصوصی نزدیک مرکز شهربه کودکان اجازه داده شدند تا هرآنچیزی راکه میتوانند ازساختمان مملو از آوار پیدا کنند.

یک دختر زخم های دست اش را که از اثر شکستن کلکین های مکتب توسط انفجار بر وی وارد شده بود به ای اف پی نشان داد.

برخی از تصاویرکه ادعا می شود درشفاخانه گرفته شده و در رسانه های اجتماعی پخش شده اند، کودکان زخمی و گیچ شده را در یونیفورم مکتب نشان میدهند که هنوزهم وقتیکه بخاطرتداوی آورده می شوند کتابها را دردست محکم گرفتند.

بدتر برای کودکان

موسسهء سیف دی چلدرن این حمله را «کاملآ تأسف آور» خواند و هوشدار داد که بدن های کوچک اطفال جراحت های شدید را نسبت بزرگ سالان متحمل می شوند و ضربه روحی اعمال تروریستی همراه آنها برای سالها میتواند باقی بماند.

به تعقیب انفجاربم روز دوشنبه افراد مسلح طالبان بالای یک ساختان نزدیک حمله کردند وبا نیروهای خاص تیراندازی را آغاز کردند.

وزارت داخله ناوقت روز دوشنبه دریک اعلامیه گفت همه پنچ شورشی کشته شدند.

عتیق الله یک باشنده نزدیک یک ساختمان گفت انفجار بمب همه کلکین های خانه شان را شکستاندند.

او به ای اف پی گفت، «این انفجاربسیاربزرگ بود. دو عضو خانواده ما بطورسطحی زخم برداشتند. خانه ما شدیدآ خساره دیده است.»

حمیدالله یک باشنده دیگرگفت، «خاک، کثافات، خون و اجساد انسانها درهرجای افتیده بودند.»

درجریان زمستان خشونت درکابل کم بود اما درماه های اخیر یک رشته حملات پیچیده بشمول حمله برضد یک موسسه امریکایی غیر دولتی در ماه ثور انجام داده شدند.

کاخ سفید حمله ای بی شرمانه روز دوشنبه را محکوم کرد و گفت این بی حرمتی بی عاطفه طالبان برای هموطنان شان که مکررآ بخاطر یافتن یک راه حل مسالمت آمیزعاجل جنگ صدا بلندکردند را نشان میدهد.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500