https://afghanistan.asia-news.com/?locale=prs
| جامعه

برنامه سفرجوانان افغان پیام های صلح را در سراسر ولایات می رساند

برنامه سفرجوانان افغان پیام های صلح را در سراسر ولایات می رساند

نظرسنجی

چرا رهبری طالبان در اعلام آتش بس دودل است؟

با گسترش شیوع ویروس کورونا صداقت تهران مورد تردید قرار گرفت | سلامتی
با گسترش شیوع ویروس کورونا صداقت تهران مورد تردید قرار گرفت
ایالات متحده در جریان آتش بس قسمی با طالبان به 'فرصت بزرگ سیاسی' نگاه می کند | دیپلماسی
ایالات متحده در جریان آتش بس قسمی با طالبان به 'فرصت بزرگ سیاسی' نگاه می کند
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند | امنیت
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند | امنیت
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند | امنیت
حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند | امنیت
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
در حالیکه ترس فضای جهان را فرا می گیرد روسیه معلومات نادرست را در مورد ویروس کرونا پخش می کند | سلامتی
در حالیکه ترس فضای جهان را فرا می گیرد روسیه معلومات نادرست را در مورد ویروس کرونا پخش می کند
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند | امنیت
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند
ایالات متحده و طالبان با آغاز آتش بس قسمی، تاریخ امضای توافقنامه صلح را تعین كردند | دیپلماسی
ایالات متحده و طالبان با آغاز آتش بس قسمی، تاریخ امضای توافقنامه صلح را تعین كردند
عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت | امنیت
عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت
مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند | حقوق زنان
مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند
باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند | امنیت
باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند
هنرمند افغان با افتتاح کردن یک مرکز هنری، بر معلولیت و تبعیض غلبه کرد | بردباری
هنرمند افغان با افتتاح کردن یک مرکز هنری، بر معلولیت و تبعیض غلبه کرد
قتل های اخیر رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان، این گروه را فلج کرده است | امنیت
قتل های اخیر رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان، این گروه را فلج کرده است
باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند | دیپلماسی
باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند
خانواده های بیجا شده در بلخ با کمبود غذا و سرپناه روبرو هستند | امنیت
خانواده های بیجا شده در بلخ با کمبود غذا و سرپناه روبرو هستند
غنی دوباره انتخاب شد، و برای پایان دادن به جنگ مذاکرات با طالبان را ترتیب می دهد | انتخابات
غنی دوباره انتخاب شد، و برای پایان دادن به جنگ مذاکرات با طالبان را ترتیب می دهد
به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی، افغانها از مسكو خواستند كه به مداخلات پایان دهد | امنیت
به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی، افغانها از مسكو خواستند كه به مداخلات پایان دهد
فرمانده جدید نیروی قدس ایران در راهش به پیروزی با موانع بزرگی روبرو است | امنیت
فرمانده جدید نیروی قدس ایران در راهش به پیروزی با موانع بزرگی روبرو است
اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد | حقوق زنان
اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد
ایالات متحده در مذاکرات با طالبان توافق آتش بس قسمی برای یک هفته را بدست آورد | امنیت
ایالات متحده در مذاکرات با طالبان توافق آتش بس قسمی برای یک هفته را بدست آورد

مرکز توجه

باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند

معترضین می گویند، باید به افغان ها اجازه داده شود كه راجع به سرنوشت خود تصميم بگیرند و اینکه از مداخلات رژيم ايران خسته شده اند.

نظرسنجی

چرا رهبری طالبان در اعلام آتش بس دودل است؟