• امنیت

  درگیری مسلحانه گذرگاه تورخم بین پاکستان و افغانستان را مسدود کرد

 • اقتصاد

  محصولات ناقص چینایی، تجارت های محلی بلخ را تهدید می کند

 • انرژی

  باشنده گان هرات ایران را به قطع برق بر سر اختلاف آب متهم می کنند

 • افغانستان در دو سال گذشته چگونه تغییر کرده است؟

  مشاهدۀ نتایج

  مرکز توجه

 • امنیت

  ایران تحت فشار برای توقف پناه دادن به گروه های شورشی پاکستانی است

 • اقتصاد

  بسته شدن سالون های زیبایی چالش های جدیدی را برای اقتصاد افغانستان ایجاد کرده است

 • تحلیل

  افغان ها در جریان دو سال دست آوردهای چندین دهه را از دست دادند

 • آموزش

  یک تاجر در هرات برای صدها دختر افغان آموزش رایگان فراهم کرده است

 • اقتصاد

  مارکیتی که با کمک یو ان دی پی ساخته شده، به زنان بدخشان کمک می کند تا صنایع دستی خود را به نمایش بگذارند

 • تروریسم

  شهروند پاکستانی که از شکنجه جنگجویان زنده مانده، مصمم است بدون ترس زندگی کند

 • اقتصاد

  زنان کارآفرین جوزجان از وجود موانع کار ابراز تاسف می کنند

 • محیط زیست

  ۱۰ پروژه ای که با کمک مالی یو اس ای آی دی تطبیق می شود آب آشامیدنی پاک را به ولسوالی ادرسکن ولایت هرات فراهم می کند

 • اقتصاد

  فروشگاه لباس خواهران در کابل برای ۱۵متعلم دختر فرصت های کاری ایجاد می کند

 • تروریسم

  پاکستان بخاطر انفجار مرگبار به ماتم نشسته، و از آمدن جنگجویان از افغانستان ابراز نگرانی می کند

 • اقتصاد

  فقر و کمبود فرصت ها باعث مهاجرت غیرقانونی مردم بدخشان شده است

 • تحلیل

  روسیه در ارائه هواپیمای سوخوی-۳۵ به ایران ناکام مانده است که شایعاتی در مورد تقویت این اتحاد به وجود آورده است.

 • پناهندگان

  ایران به دلیل اختلاف آب رود هلمند به مجازات دسته جمعی افغان ها متوسل می شود

 • اقتصاد

  ورکشاپ 'هفت خواهر' برای زنان هرات آموزش و درآمد فراهم می کند

 • اقتصاد

  با خراب شدن اقتصاد ایران، تهران به فساد در دریا روی آورده است

 • اقتصاد

  سازمان ملل متحد برای ۱۲۰ زن در هرات آموزش های حرفه ای و معاشات ماهانه فراهم می کند

 • حقوق زنان

  با بسته شدن سالون های زیبایی دل های زنان افغان شکسته شدند

 • انرژی

  کمبود شدید آب صدها خانواده فاریاب را بیجا ساخته است

 • امنیت

  پس از شورش واگنر سرنوشت ناپدید شدن، برکنار شدن و مرگ جنرالان ارشد روسی معلوم نیست

 • محیط زیست

  کمبود آب در کابل زنگ خطر را برای کارشناسان و مردم عام به صدا درآورد

 • آموزش

  مکتب سیار در ولایت کابل برای ۱۰۰۰ کودک آموزش رایگان فراهم می کند