امنیت

یک گروه طالبان به انجام دادن یک سلسله ترورهای هدفمند اعتراف کرد

یک گروه طالبان به انجام دادن یک سلسله ترورهای هدفمند اعتراف کرد
پس از تجاوز جنسی بالای یک دختر نوجوان و قتل وحشیانه وی توسط طالبان در جوزجان تظاهرات برپا شدند
جنایت و عدالت
تهدیدات و خشونت طالبان در هرات بیش از ۳۰۰ هزار کودک را از رفتن به مکاتب محروم ساخته اند
امنیت
ویدیوی لت وکوب یک کودک توسط یک فرمانده طالبان در غور خشم مردم را برانگیخت
جنایت و عدالت

به نظر شما، دلیل اصلی امتناع طالبان از صلح با حکومت افغانستان چیست؟

مشاهدۀ نتایج

مرکز توجه

نیروهای اردوی محلی در حوزه غرب طالبان را مهار کرده اند
امنیت
ولایت فقیه یک انحراف عقیدوی است که دیکتاتوری را در ایران تقویت می کند
تحلیل
زنان جوان افغان امکان برگشت به دوران تاریک طالبان را رد کردند
حقوق زنان
افراد مسلح ۳ کارمند زن فلج اطفال را در جلال آباد کشتند
امنیت
طالبان در غور از رسیدن کمک های غذایی حکومت به مردم فقیر و گرسنه جلوگیری کردند
امنیت
غنی پایان جریان آب رایگان به ایران را اعلام کرد
اقتصاد
طالبان: ما هرگز از دیموکراسی در افغانستان 'حمایت' نخواهیم کرد
دیپلماسی
پروژه های حکومتی امیدواری و فرصت های کاری را به بغلان آورده اند
اقتصاد
جنگجویان فاطمیون قسمت بزرگی از باشندگان 'ایران کوچک' در شرق سوریه را تشکیل می دهند
تحلیل
یک کارخانه یونیفورم دوزی در افغانستان به بیوه های جنگ فرصت کاری را فراهم کرده است
حقوق زنان
کماندوهای افغان تعهد کردند که در مقابل کسانی که صلح را برهم می زنند ایستاد خواهند شد
امنیت
نیروهای افغان عاملین حمله طالبان بالای بند پاشدان را ردیابی کردند
امنیت
قدرت های جهانی از طالبان خواستند که حملات بهاری را آغاز نکنند
امنیت
زندانیان افغان که از ایران برگشتند می گویند با آنها بدرفتاری و شکنجه صورت می گرفت
حقوق بشر
با آغاز شدن دور جدید گفتگوهای صلح در مسکو، اراده های روسیه زیر سؤال رفتند
امنیت
نقشه تغیرشده افغانستان که توسط وزارت خارجه روسیه توییت شده بود خشم افغان ها را برآنگیخت
دیپلماسی
طالبان ده ها باب مراکز صحی را در سمنگان و تخار بند کردند
امنیت
وزارت معارف افغانستان ممنوعیت آوازخوانی دختران در محضر عام را لغو کرد
حقوق زنان
ترکمنستان و افغانستان به گفتگوها در مورد پروژه های انرژی شدت بخشیدند
دیپلماسی
اعضای تسلیم شده گروه داعش و طالبان گفتند که آنها ابزاری بودند که توسط دیگران استفاده می شدند
امنیت
در تصاویر: از تخریب بودای بامیان توسط طالبان، یادبود به عمل آمد
تروریسم