https://afghanistan.asia-news.com/?locale=prs
| امنیت

مقامات افغان طالبان را برای آتش بس کامل تحت فشار می آورند

مقامات افغان طالبان را برای آتش بس کامل تحت فشار می آورند

نظرسنجی

دلیل اصلی افزایش تنش ها میان امریکا و ایران چیست؟

صدها نفر از باشنده گان هرات خواستار سرکوب 'جاسوسان' تحت حمایت ایران شدند | امنیت
صدها نفر از باشنده گان هرات خواستار سرکوب 'جاسوسان' تحت حمایت ایران شدند
پروژه حرفه ای هرات به زنان آسیب دیده توسط جنگ کمک کرد تا به خودکفایی برسند | اقتصاد
پروژه حرفه ای هرات به زنان آسیب دیده توسط جنگ کمک کرد تا به خودکفایی برسند
واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند | امنیت
واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند | امنیت
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند
'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند | حقوق زنان
'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند
افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد | امنیت
افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد
همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند | امنیت
همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند | دیپلماسی
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند
'مرگ بر دیکتاتور': معترضین عصبانی در ایران خواستار پایان دادن به رژیم شدند | حقوق بشر
'مرگ بر دیکتاتور': معترضین عصبانی در ایران خواستار پایان دادن به رژیم شدند
باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند | اقتصاد
باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است | دیپلماسی
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت | امنیت
آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت
حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد | امنیت
حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد
باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند | امنیت
باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند
دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند | امنیت
دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند
تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد | امنیت
تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد
پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند | امنیت
پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند
ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است | امنیت
ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است
روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند | امنیت
روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند
افزایش در اعتیاد به مواد مخدر میتامفیتامین بر مشکلات تریاک و هروئین افغانستان افزوده است | سلامتی
افزایش در اعتیاد به مواد مخدر میتامفیتامین بر مشکلات تریاک و هروئین افغانستان افزوده است
در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد | امنیت
در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد

مرکز توجه

دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند
دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند

یکی از جنگجویان تسلیم شده گفت، «من نتوانستم ظلم، شکنجه، بی عدالتی، خودخواهی، آزار و اذیت و خشونت علیه مردم ملکی را تحمل کنم.»

نظرسنجی

دلیل اصلی افزایش تنش ها میان امریکا و ایران چیست؟