https://afghanistan.asia-news.com/?locale=prs
| اقتصاد

هدف پالیسی های لیلامی ایران، تضعیف کردن صنعت کفش در هرات است

هدف پالیسی های لیلامی ایران، تضعیف کردن صنعت کفش در هرات است

نظرسنجی

بزرگترین چالش در مبارزه با فاجعه ویروس کرونا در افغانستان چیست؟

افغان های مقیم ایران که به ویروس کرونا مبتلا هستند در شفاخانه ها برای تداوی پذیرفته نمی شوند | سلامتی
افغان های مقیم ایران که به ویروس کرونا مبتلا هستند در شفاخانه ها برای تداوی پذیرفته نمی شوند
اعضای فاطمیون باوجود افزایش تهدید ویروس کرونا در ازدحام ها جمع می شوند | سلامتی
اعضای فاطمیون باوجود افزایش تهدید ویروس کرونا در ازدحام ها جمع می شوند
باشنده گان کندوز از توجه حکومت به خدمات صحی استقبال کردند | سلامتی
باشنده گان کندوز از توجه حکومت به خدمات صحی استقبال کردند
طالبان در میان انکار از کاهش خشونت ده ها سرباز افغان را کشتند | امنیت
طالبان در میان انکار از کاهش خشونت ده ها سرباز افغان را کشتند
فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد | تروریسم
فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد
حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا تا ۱۰ هزار زندانی را آزاد می کند | سلامتی
حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا تا ۱۰ هزار زندانی را آزاد می کند
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد | دیپلماسی
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد
حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند | دیپلماسی
حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند
اعضای جی ۷ چین را به دلیل کمپاین معلومات نادرست راجع به ویروس کورونا سرزنش کردند | رسانه
اعضای جی ۷ چین را به دلیل کمپاین معلومات نادرست راجع به ویروس کورونا سرزنش کردند
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت | امنیت
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت
فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند | حقوق زنان
فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد | دیپلماسی
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد
چراغ نورافکنی بر دروغهایی درخشید که توسط چین، روسیه و ایران پخش می شوند | سلامتی
چراغ نورافکنی بر دروغهایی درخشید که توسط چین، روسیه و ایران پخش می شوند
درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد | دیپلماسی
درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد
در حالیکه تعداد مبتلایان وخیم تر می شود، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با ویروس کورونا را رد کرد | سلامتی
در حالیکه تعداد مبتلایان وخیم تر می شود، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با ویروس کورونا را رد کرد
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند | امنیت
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند
در تصاویر: افغانستان برای مبارزه با ویروس کورونا آماده می شود | سلامتی
در تصاویر: افغانستان برای مبارزه با ویروس کورونا آماده می شود
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت | امنیت
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند | دیپلماسی
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند
تیم دخترانه روبات ساز افغان قصد دارد با روبات ماین پاکی زندگی ها را نجات دهد | فناوری
تیم دخترانه روبات ساز افغان قصد دارد با روبات ماین پاکی زندگی ها را نجات دهد
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند | امنیت
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند

مرکز توجه

افغان های مقیم ایران که به ویروس کرونا مبتلا هستند در شفاخانه ها برای تداوی پذیرفته نمی شوند
افغان های مقیم ایران که به ویروس کرونا مبتلا هستند در شفاخانه ها برای تداوی پذیرفته نمی شوند

کارگران در ایران به خانه برمی گردند زیرا شفاخانه های آنجا از پذیرش افغان های بیمار خودداری می کنند و آنها را وادار می کنند که به ادویه جات بدون نسخه تکیه کنند. عواقب آن کشنده بوده است.

نظرسنجی

بزرگترین چالش در مبارزه با فاجعه ویروس کرونا در افغانستان چیست؟