آموزش

حکومت افغانستان با ساختن تقریباً ۱۰۰ باب مکاتب جدید تعلیم در هرات را تقویت کرد
آموزش
حکومت افغانستان با ساختن تقریباً ۱۰۰ باب مکاتب جدید تعلیم در هرات را تقویت کرد
هرات شاهد بیشترین مشارکت زنان در امتحان کانکور بود
آموزش
هرات شاهد بیشترین مشارکت زنان در امتحان کانکور بود
متعلمین افغان برای پرکردن خلای ناشی از ویروس کرونا درس های خود را به طور آنلاین می آموزند
آموزش
متعلمین افغان برای پرکردن خلای ناشی از ویروس کرونا درس های خود را به طور آنلاین می آموزند
برنامه سواد آموزی کندوز به پولیس محلی کمک می کند تا اعتماد شهروندان را بدست آورند
آموزش
برنامه سواد آموزی کندوز به پولیس محلی کمک می کند تا اعتماد شهروندان را بدست آورند
طالبان در میدان وردک تعلیم دختران فراتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کردند
آموزش
طالبان در میدان وردک تعلیم دختران فراتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کردند
یونیسیف: افزایش حملات بالای مکاتب در افغانستان باعث بی بهره شدن کودکان از تعلیم شده است
آموزش
یونیسیف: افزایش حملات بالای مکاتب در افغانستان باعث بی بهره شدن کودکان از تعلیم شده است
پس از شکست گروه داعش در هسکه مینه شاگردان درس های خود را از سر گرفتند
آموزش
پس از شکست گروه داعش در هسکه مینه شاگردان درس های خود را از سر گرفتند
طالبان در سرپل مکتب های دختران را به پایگاه های نظامی تبدیل کرده اند
آموزش
طالبان در سرپل مکتب های دختران را به پایگاه های نظامی تبدیل کرده اند
اردوی افغانستان به شاگردان در هرات امید داده و نیازهای ضروریشان را تامین می کند
آموزش
اردوی افغانستان به شاگردان در هرات امید داده و نیازهای ضروریشان را تامین می کند
همزمان با بازگشت متعلمین به مکتب ها مقامات هرات مردم را تشویق به ثبت نام کردند
آموزش
همزمان با بازگشت متعلمین به مکتب ها مقامات هرات مردم را تشویق به ثبت نام کردند