https://afghanistan.asia-news.com/prs/archives

بایگانی برای

فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد | تروریسم
فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد
حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا تا ۱۰ هزار زندانی را آزاد می کند | سلامتی
حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا تا ۱۰ هزار زندانی را آزاد می کند
اعضای جی ۷ چین را به دلیل کمپاین معلومات نادرست راجع به ویروس کورونا سرزنش کردند | رسانه
اعضای جی ۷ چین را به دلیل کمپاین معلومات نادرست راجع به ویروس کورونا سرزنش کردند
حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند | دیپلماسی
حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد | دیپلماسی
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت | امنیت
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت
فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند | حقوق زنان
فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند
چراغ نورافکنی بر دروغهایی درخشید که توسط چین، روسیه و ایران پخش می شوند | سلامتی
چراغ نورافکنی بر دروغهایی درخشید که توسط چین، روسیه و ایران پخش می شوند
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد | دیپلماسی
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد
در حالیکه تعداد مبتلایان وخیم تر می شود، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با ویروس کورونا را رد کرد | سلامتی
در حالیکه تعداد مبتلایان وخیم تر می شود، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با ویروس کورونا را رد کرد
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند | امنیت
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند
درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد | دیپلماسی
درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد
در تصاویر: افغانستان برای مبارزه با ویروس کورونا آماده می شود | سلامتی
در تصاویر: افغانستان برای مبارزه با ویروس کورونا آماده می شود
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت | امنیت
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند | دیپلماسی
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند
تیم دخترانه روبات ساز افغان قصد دارد با روبات ماین پاکی زندگی ها را نجات دهد | فناوری
تیم دخترانه روبات ساز افغان قصد دارد با روبات ماین پاکی زندگی ها را نجات دهد
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند | امنیت
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند
ایران پناهندګان افغان را که با ویروس کورونا مبتلا هستند در امتداد مرز با افغانستان می اندازند | سلامتی
ایران پناهندګان افغان را که با ویروس کورونا مبتلا هستند در امتداد مرز با افغانستان می اندازند
خانواده های افغان که براثر جنگ جدا شده اند پس از سالهای ناراحتی به صلح امیدوار هستند | امنیت
خانواده های افغان که براثر جنگ جدا شده اند پس از سالهای ناراحتی به صلح امیدوار هستند
چین در تلاشی برای پنهان کردن نقش خود راجع به گسترش ویروس کورونا توطئه ها را پخش می کند | سلامتی
چین در تلاشی برای پنهان کردن نقش خود راجع به گسترش ویروس کورونا توطئه ها را پخش می کند
با افزایش مرگ ها، لشکر فاطمیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران باعث ایجاد دوباره خشم در افغانستان شد | امنیت
با افزایش مرگ ها، لشکر فاطمیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران باعث ایجاد دوباره خشم در افغانستان شد
باشنده گان هرات و بادغیس برای صلح نهال شانی کردند و طالبان را به خاطر حملات تازه محکوم کردند | امنیت
باشنده گان هرات و بادغیس برای صلح نهال شانی کردند و طالبان را به خاطر حملات تازه محکوم کردند
باشنده گان کندوز امیدوار هستند که صلح پایدار به افغانستان خواهد آمد | امنیت
باشنده گان کندوز امیدوار هستند که صلح پایدار به افغانستان خواهد آمد
ایران سرانجام تصمیم گرفت که جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را تحویل بدهد | جنایت و عدالت
ایران سرانجام تصمیم گرفت که جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را تحویل بدهد
در حالی که ملل متحد از توافقنامه صلح حمایت کرد حکومت افغانستان توافق کرد تا زندانیان طالب را آزاد کند | دیپلماسی
در حالی که ملل متحد از توافقنامه صلح حمایت کرد حکومت افغانستان توافق کرد تا زندانیان طالب را آزاد کند
در حالی که خروج آغاز شد، ایالات متحده تلاش حکومت موازی افغان را رد کرد | دیپلماسی
در حالی که خروج آغاز شد، ایالات متحده تلاش حکومت موازی افغان را رد کرد
غنی برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد | انتخابات
غنی برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد
ده ها جنگجوی دیگر داعش در نتیجه عملیات امنیتی شدت یافته، در کنر تسلیم شدند | امنیت
ده ها جنگجوی دیگر داعش در نتیجه عملیات امنیتی شدت یافته، در کنر تسلیم شدند
بر اثر حمله داعش بالای مراسم مزاری در کابل ده ها نفر کشته شدند | امنیت
بر اثر حمله داعش بالای مراسم مزاری در کابل ده ها نفر کشته شدند
اداره حکومتی ولایت کندز صدها فرصت کاری را برای افغان های بازگشت کننده ایجاد کرده است | اقتصاد
اداره حکومتی ولایت کندز صدها فرصت کاری را برای افغان های بازگشت کننده ایجاد کرده است
مقامات معلومات نادرست تهران را دلیل اصلی رسیدن ویروس کورونا به هرات دانستند | سلامتی
مقامات معلومات نادرست تهران را دلیل اصلی رسیدن ویروس کورونا به هرات دانستند
ناتو به طالبان هشدار داد که اگر آنها به تعهدات شان عمل نکنند، با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد | امنیت
ناتو به طالبان هشدار داد که اگر آنها به تعهدات شان عمل نکنند، با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد
تسلیم شدن جنگجویان داعش در میان حملات نیروهای ایالات متحده در کنر ادامه دارد | امنیت
تسلیم شدن جنگجویان داعش در میان حملات نیروهای ایالات متحده در کنر ادامه دارد
اگر طالبان به نقض کردن توافقنامه صلح ادامه دهند، ایالات متحده به انتقام گیری بیشتر خواهد پرداخت | امنیت
اگر طالبان به نقض کردن توافقنامه صلح ادامه دهند، ایالات متحده به انتقام گیری بیشتر خواهد پرداخت
افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند | امنیت
افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند
به خاطر اینکه طالبان آتش بس را تحت ادعای دروغین پایان دادند، ناامیدی فراگیر شده است | امنیت
به خاطر اینکه طالبان آتش بس را تحت ادعای دروغین پایان دادند، ناامیدی فراگیر شده است
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند | امنیت
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند
افغان ها پس از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان ابراز خوش بینی محتاطانه کردند | حقوق زنان
افغان ها پس از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان ابراز خوش بینی محتاطانه کردند