بایگانی برای

 1. طالبان خدمات مخابراتی را در غور مختل ساخته و تهدید کردند که پایه ها را تخریب خواهند کرد
  امنیت

  طالبان خدمات مخابراتی را در غور مختل ساخته و تهدید کردند که پایه ها را تخریب خواهند کرد

 2. کارفرمایان ایرانی با پولیس دست یکی می کنند تا کارگران افغان را بدون پرداخت حقوق شان اخراج کنند
  پناهندگان

  کارفرمایان ایرانی با پولیس دست یکی می کنند تا کارگران افغان را بدون پرداخت حقوق شان اخراج کنند

 3. ارتش ایالات متحده متعهد است كه پس از خروج از افغانستان، القاعده و داعش را تحت فشار قرار دهد
  امنیت

  ارتش ایالات متحده متعهد است كه پس از خروج از افغانستان، القاعده و داعش را تحت فشار قرار دهد

 4. عملکرد گذشته طالبان بر وعده های مصئونیت برای ماموریت های دیپلماتیک شک و تردید را ایجاد می کند
  امنیت

  عملکرد گذشته طالبان بر وعده های مصئونیت برای ماموریت های دیپلماتیک شک و تردید را ایجاد می کند