بایگانی برای

  1. با بازپس گیری بخش هایی از قلمرو اوکراین توسط نیروهای این کشور، عساکر روسی وحشت زده فرار کردند
    امنیت

    با بازپس گیری بخش هایی از قلمرو اوکراین توسط نیروهای این کشور، عساکر روسی وحشت زده فرار کردند

  2. حکومت ایالات متحده کمک های خود را به مردم سیل زده پاکستان افزایش می دهد
    محیط زیست

    حکومت ایالات متحده کمک های خود را به مردم سیل زده پاکستان افزایش می دهد