https://afghanistan.asia-news.com/prs/archives

بایگانی برای

واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند | امنیت
واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند | امنیت
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند
'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند | حقوق زنان
'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند | دیپلماسی
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند
افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد | امنیت
افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد
همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند | امنیت
همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند
'مرگ بر دیکتاتور': معترضین عصبانی در ایران خواستار پایان دادن به رژیم شدند | حقوق بشر
'مرگ بر دیکتاتور': معترضین عصبانی در ایران خواستار پایان دادن به رژیم شدند
باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند | اقتصاد
باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند
حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد | امنیت
حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است | دیپلماسی
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت | امنیت
آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت
دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند | امنیت
دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند
باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند | امنیت
باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند
پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند | امنیت
پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند
تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد | امنیت
تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد
ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است | امنیت
ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است
افزایش در اعتیاد به مواد مخدر میتامفیتامین بر مشکلات تریاک و هروئین افغانستان افزوده است | سلامتی
افزایش در اعتیاد به مواد مخدر میتامفیتامین بر مشکلات تریاک و هروئین افغانستان افزوده است
روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند | امنیت
روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند
طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند | امنیت
طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند
در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد | امنیت
در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد
افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند | امنیت
افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند
کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد | امنیت
کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند | امنیت
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند
در تصاویر: افسران اناث اردوی افغان در خارج از کشور آموزش تاکتیکی و تسلیحاتی را دریافت می کنند | حقوق زنان
در تصاویر: افسران اناث اردوی افغان در خارج از کشور آموزش تاکتیکی و تسلیحاتی را دریافت می کنند