بایگانی برای

 1. یک نوازنده رباب موسیقی افغانستان را در سراسر جهان زنده نگه می دارد
  پناهندگان

  یک نوازنده رباب موسیقی افغانستان را در سراسر جهان زنده نگه می دارد

 2. درحالیکه برف افغانستان را تحت پوشش قرار داده است، ایالات متحده ۳۰۸ میلیون دالر کمک اضافی را به این کشور تعهد سپرد
  حقوق بشر

  درحالیکه برف افغانستان را تحت پوشش قرار داده است، ایالات متحده ۳۰۸ میلیون دالر کمک اضافی را به این کشور تعهد سپرد

 3. تلاش تهیه انرژی سبز چین در آستانه بازی های المپیک زمستانی زندگی دهاقین را نابود کرده است
  انرژی

  تلاش تهیه انرژی سبز چین در آستانه بازی های المپیک زمستانی زندگی دهاقین را نابود کرده است