بایگانی برای

کوماندوهای افغان ۳۴ اسیر را از زندان طالبان در هرات نجات دادند
امنیت
در عکس ها: قهرمانان واقعی افغانستان در نمایشگاه کابل مهارت های شان را به نمایش گذاشتند
امنیت
سرکوب کمک رسانی توسط طالبان ترس را در مورد رفتار آنها با زنان گسترش داده است
امنیت
بمب مقناطیسي یک داکتر زن را در جلال آباد کشت
امنیت
کشته شدن ۳ زن کارمند رسانه ها در جلال آباد خشم شدید افغان ها را برانگیخت
تروریسم
دهاقین سمنگان با کمک حکومت کوکنار را با پسته جایگزین کردند
اقتصاد
طالبان ۲ ماه پس از آنکه یک خبرنگار را در غور کشتند، برای قتل خانواده اش بازگشتند
امنیت
در پایگاه طالبان سلاح های ایرانی و یونیفورم های سپاه پاسداران کشف شدند
امنیت