بایگانی برای

طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
امنیت

طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند

القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
امنیت

القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند

نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
امنیت

نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است

جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
امنیت

جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد

تهران با حمایت از گروه های جنگجوی مخالف همدیگر، به هرج و مرج در افغانستان دامن می زند
امنیت

تهران با حمایت از گروه های جنگجوی مخالف همدیگر، به هرج و مرج در افغانستان دامن می زند

طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند
امنیت

طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند

داعش با قتل عام در جلال آباد به پایان عید بی حرمتی کرد
امنیت

داعش با قتل عام در جلال آباد به پایان عید بی حرمتی کرد

بند کمال خان در نیمروز برای مسدود ساختن جریان آب رایگان به داخل ایران آماده است
اقتصاد

بند کمال خان در نیمروز برای مسدود ساختن جریان آب رایگان به داخل ایران آماده است

تحقیقات نشان می دهد که آمار مرگ و میر در ایران بر اثر کووید-۱۹، سه برابر آنچه است که رسماً اعلام شده بود
رسانه

تحقیقات نشان می دهد که آمار مرگ و میر در ایران بر اثر کووید-۱۹، سه برابر آنچه است که رسماً اعلام شده بود