بایگانی برای

یک گروه طالبان به انجام دادن یک سلسله ترورهای هدفمند اعتراف کرد
امنیت
بیجینگ رنجش مسلمانان در سینکیانگ را به یک نمایش موزیکال تبدیل کرده است
حقوق بشر
باشندگان کندز از طالبان خواستند که در جریان ماه رمضان خشونت را متوقف کنند
امنیت
پس از تجاوز جنسی بالای یک دختر نوجوان و قتل وحشیانه وی توسط طالبان در جوزجان تظاهرات برپا شدند
جنایت و عدالت
تهدیدات و خشونت طالبان در هرات بیش از ۳۰۰ هزار کودک را از رفتن به مکاتب محروم ساخته اند
امنیت
ویدیوی لت وکوب یک کودک توسط یک فرمانده طالبان در غور خشم مردم را برانگیخت
جنایت و عدالت
طالبان از طریق قتل ها و زورگویی بی رحمانه خود آزادی بیان را هدف قرار می دهند
رسانه
به تعقیب تهاجم طالبان در قندهار هزاران نفر بیجاشده با یک سرنوشت نامعلوم روبرو شده اند
امنیت
کشته شدن رهبران طالبان و القاعده با هم یکجا، روابط مداوم میان این گروه ها را ثابت می سازد
امنیت
نیروهای اردوی محلی در حوزه غرب طالبان را مهار کرده اند
امنیت