دیپلماسی

خلیلزاد به طالبان هشدار داد که افزایش در خشونت روند صلح را تهدید می کند
دیپلماسی
خلیلزاد به طالبان هشدار داد که افزایش در خشونت روند صلح را تهدید می کند
طالبان با نیروهای ایالات متحده دیدار کردند و توافق کردند که تلفات افغان را کاهش دهند
دیپلماسی
طالبان با نیروهای ایالات متحده دیدار کردند و توافق کردند که تلفات افغان را کاهش دهند
باشندگان هرات خواهان حفظ نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به عنوان نتیجه مذاکرات صلح شدند
دیپلماسی
باشندگان هرات خواهان حفظ نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به عنوان نتیجه مذاکرات صلح شدند
خلیلزاد در میان مذاکرات صلح به دنبال توافق جنبی میان افغانستان و پاکستان است
دیپلماسی
خلیلزاد در میان مذاکرات صلح به دنبال توافق جنبی میان افغانستان و پاکستان است
غنی طالبان را ترغیب کرد تا 'شجاعت داشته باشند' و 'آتش بس را اعلام کنند'
دیپلماسی
غنی طالبان را ترغیب کرد تا 'شجاعت داشته باشند' و 'آتش بس را اعلام کنند'
با کم شدن فاصله اختلاف بر سر یک مسئله مهم بین حکومت و طالبان، مذاکرات متوقف شده صلح جاری شدند
دیپلماسی
با کم شدن فاصله اختلاف بر سر یک مسئله مهم بین حکومت و طالبان، مذاکرات متوقف شده صلح جاری شدند
بازدید عبدالله از اسلام آباد گرمی روابط میان پاکستان و افغانستان را نشان می دهد
دیپلماسی
بازدید عبدالله از اسلام آباد گرمی روابط میان پاکستان و افغانستان را نشان می دهد
عبدالله می گوید، جنگجویان طالب که در تبادله زندانیان آزاد شده بودند، به میدان جنگ بازگشته اند
دیپلماسی
عبدالله می گوید، جنگجویان طالب که در تبادله زندانیان آزاد شده بودند، به میدان جنگ بازگشته اند
افغان ها از طالبان و حکومت می خواهند که از فرصت تاریخی استفاده کنند
دیپلماسی
افغان ها از طالبان و حکومت می خواهند که از فرصت تاریخی استفاده کنند
پاکستان یکبار دیگر حمایت خود را از پروسه صلح و انکشاف افغانستان ابراز داشت
دیپلماسی
پاکستان یکبار دیگر حمایت خود را از پروسه صلح و انکشاف افغانستان ابراز داشت