دیپلماسی

پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد
دیپلماسی
افغان ها و پاکستانی ها در یک رویداد در پیشاور بر صلح و وحدت تأکید کردند
دیپلماسی
گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار اعمار اعتماد متقابل شد
دیپلماسی
با بلند رفتن فشارها شورای عالی صلح افغانستان استراتیژی جدید فراگیر را امتحان می کند
دیپلماسی
ابراز تمایل پاکستان و افغانستان جهت مشارکت امنیتی
دیپلماسی
تحلیلگران: طالبان افغان هرگز از راه جنگ به موفقیت نمی رسند
دیپلماسی
اولتیماتوم غنی به طالبان: از صلح استقبال کنید یا «با عواقب آن مواجه خواهید شد»
دیپلماسی
پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند
دیپلماسی
استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان
دیپلماسی
پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند
دیپلماسی