دیپلماسی

افغان ها از طالبان و حکومت خواستند که در مورد خواسته هایشان برای صلح، انعطاف پذیر بمانند
دیپلماسی
افغان ها از طالبان و حکومت خواستند که در مورد خواسته هایشان برای صلح، انعطاف پذیر بمانند
با آغاز شدن مذاکرات صلح، حکومت افغانستان و متحدین آن طالبان را برای آتش بس تحت فشار قرار دادند
دیپلماسی
با آغاز شدن مذاکرات صلح، حکومت افغانستان و متحدین آن طالبان را برای آتش بس تحت فشار قرار دادند
مذاکرات بین الافغانی صلح قرار است طی چند روز آینده آغاز شوند
دیپلماسی
مذاکرات بین الافغانی صلح قرار است طی چند روز آینده آغاز شوند
رهبران طالبان در میان تحریم های جدید، برای مذاکرات به اسلام آباد رفتند
دیپلماسی
رهبران طالبان در میان تحریم های جدید، برای مذاکرات به اسلام آباد رفتند
حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا چالش های باقیمانده در راه صلح را بردارد
دیپلماسی
حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا چالش های باقیمانده در راه صلح را بردارد
افغان ها برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان لویه جرگه را آغاز کردند
دیپلماسی
افغان ها برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان لویه جرگه را آغاز کردند
پیمان پنهانی چین با ایران ترس از اشوب منطقه ای را برانگیخته است
دیپلماسی
پیمان پنهانی چین با ایران ترس از اشوب منطقه ای را برانگیخته است
در حالیکه توافقنامه صلح به مرحله بعدی وارد می شود، خلیلزاد از طالبان خواست که خشونت را متوقف کنند
دیپلماسی
در حالیکه توافقنامه صلح به مرحله بعدی وارد می شود، خلیلزاد از طالبان خواست که خشونت را متوقف کنند
در میان افزایش تنش ها در مورد کشته شدن مهاجرین افغان، اتمر به ایران سفر کرد
دیپلماسی
در میان افزایش تنش ها در مورد کشته شدن مهاجرین افغان، اتمر به ایران سفر کرد
بر اثر موانع ساختمان قونسولگری ایران در هرات، عصابیت افزایش یافت
دیپلماسی
بر اثر موانع ساختمان قونسولگری ایران در هرات، عصابیت افزایش یافت