دیپلماسی

استقبال جامعه جهانی از پلان افغانستان برای صلح با طالبان
دیپلماسی
استقبال جامعه جهانی از پلان افغانستان برای صلح با طالبان
ازبکستان حمایت خود از صلح و انکشاف در افغانستان را افزایش می دهد
دیپلماسی
ازبکستان حمایت خود از صلح و انکشاف در افغانستان را افزایش می دهد
ملاقات اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با رهبران افغان در کابل
دیپلماسی
ملاقات اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با رهبران افغان در کابل
ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»
دیپلماسی
ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»
شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند
دیپلماسی
شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند
توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»
دیپلماسی
توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»
بلند رفتن مشارکت دوجانبه توسط لوی درستیز پاکستان و رئیس جمهور افغانستان
دیپلماسی
بلند رفتن مشارکت دوجانبه توسط لوی درستیز پاکستان و رئیس جمهور افغانستان
غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است
دیپلماسی
غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است
پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد
دیپلماسی
پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد
افغان ها و پاکستانی ها در یک رویداد در پیشاور بر صلح و وحدت تأکید کردند
دیپلماسی
افغان ها و پاکستانی ها در یک رویداد در پیشاور بر صلح و وحدت تأکید کردند