دیپلماسی

هزاران نفر در کابل شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح گرد هم آمدند

خبرگزاری فرانسه

مردان افغان در اولین روز لویه جرگه مشورتی در کابل بتاریخ ۸ صبح اشتراک کرده و نماز می خوانند. هزاران سیاستمداران و مقامات رسمی از سراسر افغانستان در میان تمهیدات شدید امنیتی جهت مذاکره درباره جنگ و کوشش های ایالات متحده برای رقم زدن یک توافق صلح با طالبان گرد هم آمدند. [خبرنگار/ خبرگزاری فرانسه]

مردان افغان در اولین روز لویه جرگه مشورتی در کابل بتاریخ ۸ صبح اشتراک کرده و نماز می خوانند. هزاران سیاستمداران و مقامات رسمی از سراسر افغانستان در میان تمهیدات شدید امنیتی جهت مذاکره درباره جنگ و کوشش های ایالات متحده برای رقم زدن یک توافق صلح با طالبان گرد هم آمدند. [خبرنگار/ خبرگزاری فرانسه]

کابل -- هزاران سیاستمدار و مقام رسمی از سراسر افغانستان دوشنبه (۸ ثور) تحت تمهیدات شدید امنیتی در کابل گرد آمدند تا درباره جنگ و کوشش های ایالات متحده برای رقم زدن یک توافق صلح با طالبان گفت و گو کنند.

بالغ بر ۳۰۰۰ اشتراک کننده در این لویه جرگه مشورتیحضور دارند؛ این مجمع که بحیث کلان ترین لویه جرگه در تاریخ معاصر افغانستان خوانده شده، تلاش می کند شرایط ممکن که بر مبنای آن ممکن است آنها یک توافق صلح را قبول کنند، تعیین خواهد شد.

این لویه جرگه در حال برگزار می شود که ایالات متحده و طالبان خروج احتمالی نیروهای خارجی از افغانستان در ازای آتش‌بس دائم و تعهدات مختلف طالبان را مورد بحث قرار بدهد. حکومت رئیس جمهور اشرف غنی خواستار پیوستن به این مذاکرات است.

غنی در آغاز این همایش گفت: «ما می خواهیم خطوط اصلی مذاکرات با طالبان را تعیین کنیم. ما خواستار توصیه های روشن از سوی همه شما استیم.»

محمد عمر داودزی، نماینده مخصوص رئیس جمهور اشرف غنی، در امور منطقوی برای اجماع درباره صلح در این عکس نشر شده بتاریخ ۲۷ حوت در حال سخن گفتن دیده می شود. او ریاست یک کمیسیون مسؤول تشکیل لویه جرگه مشورتی که بتاریخ ۸ ثور آغاز شده، بر دوش دارد. [شورای عالی صلح افغانستان/ فیسبوک]

محمد عمر داودزی، نماینده مخصوص رئیس جمهور اشرف غنی، در امور منطقوی برای اجماع درباره صلح در این عکس نشر شده بتاریخ ۲۷ حوت در حال سخن گفتن دیده می شود. او ریاست یک کمیسیون مسؤول تشکیل لویه جرگه مشورتی که بتاریخ ۸ ثور آغاز شده، بر دوش دارد. [شورای عالی صلح افغانستان/ فیسبوک]

حکومت غنی امیدوار است که ملاقات های در سطح بالا شرایط کابل برای هر توافق را مشخص کند، بشمول محافظت از حقوق زنان، [آزادی] رسانه ها، و آزادی بیان.

امتناع طالبان از اشتراک در مذاکرات

غنی، طالبان را هم دعوت کرده بود، مگر ستیزه جویان که از سال ۱۳۸۰ جنگیدن را آغاز کرده اند، از پذیرش آن خودداری کردند.

غنی از طالبان پرسید: «شما چرا نمی خواهید با افغان ها گپ بزنید؟»

بخش اعظم کابل دوشنبه و همزمان را اعلان تعطیل یک هفته ای، طی زمان برگزاری این رویداد چهار روزه، مسدود بود.

سرک ها در پایتخت بسته بودند و چشم اندازهای تپه ها نیز مسدود شده بودند. سابقا، طالبان راکت های را بر یک چادر که یک لویه جرگه در آن برگزار شده بود، انداخته بودند.

طالبان در یک اعلامیه گفتند که هر تصمیم یا قطعنامه حاصله در یک لویه جرگه «هرگز قابل قبول» برای آنها نخواهد بود.

در جدیدترین مورد یک جرگه بسیار ۱۳۹۲ برگزار شد که در آن مقامات رسمی یک توافق امنیتی را تایید کردند که طی آن نیروهای ایالات متحده مجاز می شدند بعد از زمان پلان ریزی شده خروج شان بسال ۱۳۹۳ نیز در افغانستان بمانند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500