دیپلماسی

جنرال آمریکایی به طالبان: اکنون بهترین زمان برای مذاکرات صلح است
دیپلماسی
ایالات متحده از طالبان خواست تا پیشنهاد صلح غنی را 'جدی' بگیرند
دیپلماسی
استقبال جامعه جهانی از پلان افغانستان برای صلح با طالبان
دیپلماسی
ازبکستان حمایت خود از صلح و انکشاف در افغانستان را افزایش می دهد
دیپلماسی
ملاقات اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با رهبران افغان در کابل
دیپلماسی
ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»
دیپلماسی
شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند
دیپلماسی
توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»
دیپلماسی
بلند رفتن مشارکت دوجانبه توسط لوی درستیز پاکستان و رئیس جمهور افغانستان
دیپلماسی
غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است
دیپلماسی