دیپلماسی

در حالی که ملل متحد از توافقنامه صلح حمایت کرد حکومت افغانستان توافق کرد تا زندانیان طالب را آزاد کند
دیپلماسی
در حالی که ملل متحد از توافقنامه صلح حمایت کرد حکومت افغانستان توافق کرد تا زندانیان طالب را آزاد کند
در حالی که خروج آغاز شد، ایالات متحده تلاش حکومت موازی افغان را رد کرد
دیپلماسی
در حالی که خروج آغاز شد، ایالات متحده تلاش حکومت موازی افغان را رد کرد
ایالات متحده و طالبان توافقنامهٔ تاریخی را امضا نموده، مسیر صلح در افغانستان را اساس گذاشتند
دیپلماسی
ایالات متحده و طالبان توافقنامهٔ تاریخی را امضا نموده، مسیر صلح در افغانستان را اساس گذاشتند
ایالات متحده در جریان آتش بس قسمی با طالبان به 'فرصت بزرگ سیاسی' نگاه می کند
دیپلماسی
ایالات متحده در جریان آتش بس قسمی با طالبان به 'فرصت بزرگ سیاسی' نگاه می کند
ایالات متحده و طالبان با آغاز آتش بس قسمی، تاریخ امضای توافقنامه صلح را تعین كردند
دیپلماسی
ایالات متحده و طالبان با آغاز آتش بس قسمی، تاریخ امضای توافقنامه صلح را تعین كردند
باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند
دیپلماسی
باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند
افغان های اندوهگین خواستار عدالت برای قربانیان سقوط طیاره مسافربری شدند
دیپلماسی
افغان های اندوهگین خواستار عدالت برای قربانیان سقوط طیاره مسافربری شدند
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند
دیپلماسی
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
دیپلماسی
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد
دیپلماسی
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد