دیپلماسی

در میان افزایش تنش ها در مورد کشته شدن مهاجرین افغان، اتمر به ایران سفر کرد
دیپلماسی
بر اثر موانع ساختمان قونسولگری ایران در هرات، عصابیت افزایش یافت
دیپلماسی
نماینده ویژه جدید پاکستان برای افغانستان از هر دو طرف مرز استقبال شد
دیپلماسی
ایران تهدیدهای بیشتری برای کشتی های ایالات متحده در خلیج فارس صادر کرد؛ ارتش ایالات متحده به واکنش تعهد کرد
دیپلماسی
حکومت افغان ۱۰۰ زندانی طالبان را در تلاش برای نجات مذاکرات آزاد کرد
دیپلماسی
در آخرین ممانعت از مذاکرات صلح طالبان مذاکرات تبادله زندانیان را به تعلیق درآوردند
دیپلماسی
طالبان و حکومت افغان برای اولین بار در کابل در مورد تبادله زندانیان ملاقات کردند
دیپلماسی
یک مقام افغان اخراج جاسوسان ایرانی از کابل را تائید کرد
دیپلماسی
حکومت افغان مذاکرات مستقیم با طالبان را در یک نشست تاریخی برگزار می کند
دیپلماسی
ارتش ایالات متحده تعهد کرد كه به حملات طالبان بالای نیروهای افغان پاسخ خواهد داد
دیپلماسی