دیپلماسی

ایالات متحده به 'مرکزیت' حکومت افغانستان در مذاکرات صلح متعهد است
دیپلماسی
غنی: اجلاس مسکو کدام تاثیر بر پروسه صلح افغانستان با طالبان ندارد
دیپلماسی
اجلاس مسکو بین طالبان و اپوزیسیون افغانستان به قصد منحرف کردن پروسه صلح
دیپلماسی
درخواست غنی از طالبان برای «ورود به گفتگوهای جدی» با کابل
دیپلماسی
افغانستان در مرکز سیاست خارجی ازبیکستان در سال میلادی ۲۰۱۹ باقی می ماند
دیپلماسی
پایان سفر ۴ روزه هیات صلح افغانستان به پاکستان
دیپلماسی
کابل می گوید: ارتباط ایران با طالبان «مداخله صریح» در امور داخلی افغانستان است
دیپلماسی
بازگشت فرستاده ویژه ایالات متحده به منطقه برای گفتگوهای صلح افغانستان
دیپلماسی
خوشبینی باشنده گان هرات همزمان با ادامه کوشش ها برای صلح
دیپلماسی
حضور هیات نماینده گان حکومت افغانستان در ابوظبی برای مذاکرات صلح طالبان
دیپلماسی